Det är ett väldigt viktigt steg för naturen, klimatet och den biologiska mångfalden på Borneo, att ett temporärt förbud mot skövling av ursprunglig skog i Indonesien nu ser ut att bli permanent. Dessa områden är även en del av orangutangens livsmiljö.

En enda underskrift. Det är vad som fattas innan det tillfälliga förbudet mot skövling av primär regnskog i Indonesien blir permanent. Detta informerar den indonesiska miljö- och skogsministern, Siti Nurbaya Bakar till Mongabay. Signaturen som fortfarande behövs är från president Joko Widodo, som blev omvald i våras.

Det första temporära förbudet mot att omvandla primärskog och torvmosseskog till oljeplantager, trädplantager för tillverkning av papper samt virkesproduktion, infördes 2011 av den dåvarande presidenten Yudhoyono. Sedan dess har förbudet förlängts tre gånger.

Nyheten om ett permanent förbud mottages med stor glädje på Save the Orangutan.

– Det är fantastiskt att Indonesien nu permanent kommer att skydda ursprunglig skog och torvmosseområden, som är orangutangens föredragna habitat. Vi hoppas att förbudet följs och att sekundärskog också kommer att beröras på sikt, säger generalsekreteraren Hanne Gürtler.

 

Framsteg efter en trög start

Det tillfälliga förbudet hade under de fem första åren inte riktigt den effekt man hade hoppats på, där primärskog som skulle skyddas trots allt blev skövlad. Efter en revision år 2016, då ett rikstäckande förbud mot skövling av låga torvmosseområden infördes, har det dock skett mycket. Förra året blev endast 3 400 kmskog skövlad, vilket är det lägsta värdet sedan 2003.

Samtidigt är det hela 40 % lägre än det årliga genomsnittet under 2002–2016.

Ett permanent förbud mot nya tillstånd till omläggning av skog kommer att optimera skyddandet av miljön och den biologiska mångfalden, inklusive skyddandet av orangutangen. Konkret kommer förbudet att innebära att åtminstone 660 000 km2 primärskog och torvmosseskog kommer att skyddas, enligt Arief Wijaya från World Resources Institute Indonesia.

Nästa steg är den sekundära skogen

Den allra flesta av de vilt levande orangutangerna på Borneo lever dock i sekundärskog, som inte kommer att omfattas av förbudet. Därför ser Save the Orangutan att dessa områden också bör omfattas av förbudet med tiden.

– Det finns dessvärre endast begränsade områden med primärskog kvar på Borneo, samtidigt som sekundärskog ofta omvandlas till oljepalmplantager och annan industriell plantagedrift. Vi anser därför att det är nödvändigt att förbudet även ska gälla sekundärskog, för att undvika samma situation som utvecklats på Sumatra. Där lever orangutangen i stort sett endast på få, skyddade regnskogsområden, vilket försvårar processen att öka bestånden, säger programansvarige Marie Sigvardt och fortsätter;
– Det är orsaken till att orangutangen på Sumatra har varit akut utrotningshotad längre än dess artfrände på Borneo.

Du kan vara med och beskydda regnskogen och hjälpa de vilt levande orangutangerna>>