De två frisläppningsområdena Bukit Batikap och Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) är otroligt viktiga områden för insatserna att bevara orangutangerna på centrala Kalimantan på Borneo.

Tack vare dessa områden har BOS Foundation, i samarbete med Save the Orangutan, där kunnat etablera hållbara och skyddade populationer av vilda orangutanger. Det betyder också att dessa orangutanger och deras hem är mindre sårbara för mänsklig utveckling och klimatförändringar.

Rättigheterna till frisläppningsområdet Bukit Batikap erhölls år 2012 och 175 orangutanger har sedan dess frisläppts i området. Men orangutangerna behöver stora områden att röra sig på i det fria, vilket ledde till att rättigheterna till frisläppningsområdet i nationalparken TNBBBR skaffades år 2016. Dock krävs det fortfarande insatser för att TNBBBR frisläppningsområdet ska få de mest optimala förhållandena möjligt för de frisläppta orangutangerna.

Det är en lång väg mellan rehabiliteringscentret Nyaru Menteng och frisläppningsområdet TNBBBR (som är det inringade området i rött på kartan)

Flera frisläppta orangutanger kräver ökad övervakning

Resan från rehabiliteringscentret Nyaru Menteng till frisläppningsområdet TNBBBR är lång och utmanande. För att nå området, djupt inne i nationalparken i mitten av Borneo, krävs en 10–12 timmars bilresa till byn Tumbang Tundu, följt av en 5 timmars båtresa längs med floden Bemban.

I TNBBBR finns två permanenta läger där övervakningsteamen håller till när de inte är ute på patrulleringsrundor. De har där möjlighet att ta in och behandla orangutanger om det skulle behövas, samt möjligheten att kalla på hjälp eller förstärkning av bland annat veterinärteam, vid behov. Dessutom arbetar en samhällsutvecklings- och utbildningsgrupp för att involvera lokalbefolkningen i bevarandet av orangutangerna i området.

Varje orangutang som återförs till det vilda är en framgång. Men eftersom antalet frisläppta orangutanger i TNBBBR ökar, spelar även övervakningsteamet en allt mer betydande roll, där både fler personer och mer utrustning behövs för att effektivisera övervakningen. BOS Foundation satsar därför, tillsammans med Save the Orangutan, på att rekrytera och utbilda lokalinvånare samt att förbättra förutsättningarna i lägren i regnskogen med mer utrustning så som kikaren, walkie-talkies samt kamerafällor. Med ett utökat team och utrustning kan teamen mer effektivt övervaka orangutanger och andra arter på avstånd, utan att störa dem. Andra betydande förbättringsåtgärder inkluderar även elförsörjning samt fler båtar, som kan göra det möjligt för fler transporter.

Övervakningsteamen gör ett otroligt jobb där förhållandena och förutsättningarna inte alltid är de enklaste. Tack vare teamen kan de frisläppta orangutangerna hållas under uppsikt, förutsättningarna i omgivningen kan övervakas och faror och möjliga hot kan snabbt upptäckas för att även kunna åtgärdas i tid. Ett otroligt viktigt arbete alltså, för att skydda och bevara de vilda bestånden och deras habitat.