Hjälp oss rädda Borneos regnskog!

 

Orangutangernas hem är hotat

Utan sitt regnskogshem kan Borneos orangutanger inte överleva. Tyvärr avskogas Borneo i snabb takt. 

Vi vill att Borneos regnskog ska fortsätta att leva! Och det arbetar vi för genom att: 

    - Skydda vilda orangutanger och andra hotade djur

    - Skydda och bevara regnskogen och säkerställa orangutangens naturliga livsmiljö

    - Restaurera förstörd regnskog för att öka orangutangens överlevnadspotential och stabilisera klimatet

    - Stödja hållbara och långsiktiga lösningar för ursprungsbefolkningen i och i närheten av regnskogen

Var med och bidra till att bevara regnskogen och därmed även orangutangerna och alla de andra arter som bor där.


Avskogning - ett stort problem

Borneos regnskog avverkas i snabb takt. Det drabbar orangutangen och alla de andra djur, växter och människor som har sitt hem i regnskogen. Avskogningen påverkar även vårt klimat och ökar växthusgaserna i atmosfären. De kalhuggna torvmosseskogarna skapar dessutom en farlig grogrund för skogsbränder.
Brandbekämpning i Mawas

Under de senaste 20 åren har risken för skogsbränder stigit markant. Det hotar både den unika regnskogen och de tusentals djurarter som lever där. Lokala barndpatruller jobbar hårt för att förebygga och förbereda sig inför de omfattande bränderna som hotar i området varje år under torrperioden.
Skydd och bevarande av regnskogen

I samarbete med vår lokala samarbetspartner BOS Foundation återplanterar och skyddar Save the Orangutan skogen i Mawas-området på södra Borneo, som är hem till över 2 500 viltlevande orangutanger 

Arbetet med att bevara regnskogen är mångfacetterat och innefattar även politiskt engagemang, patrullering för att minimera illegala aktiviteter samt utbildning av lokalbefolkningen.