Generalsekreterare Hanne Gürtler

Hanne Gürtler var styrelsemedlem i den danska delen av Save the Orangutan från 2016 till 2017 utsedd efter utnämning av den naturvetenskapliga fakulteten på Köpenhamns Universitet. Hanne blev 2017 generalsekreterare för både den danska och den svenska delen av Save the Orangutan. Hon är utbildad agronom och har många års erfarenhet av hållbar utveckling.

 

Information gällande ersättning till generalsekreteraren i Save the Orangutan Sverige

Sekretariatet för Save the Orangutan Danmark har även hand om sekretariatsfunktionen för den svenska organisationen. Generalsekreteraren i den danska organisationen handhar också rollen som generalsekreterare för Save the Orangutan Sverige. Generalsekreteraren mottar inte ersättning för sin roll i den svenska organisationen. Ett visst antal timmar täcks av serviceavtalet mellan Save the Orangutan i Danmark och Save the Orangutan i Sverige.