Under Borneos torrperiod ökar skogsbränderna. På senare år har bränderna både blivit fler och mer omfattande. Skövlingen av regnskogen är en orsak. I takt med att regnskogen försvinner blottläggs de känsliga tropiska torvmossarna. Utan sitt grönskande tak torkar mossarna ut och blir extremt lättantändliga.

Stort hot mot orangutangen

Skogsbränderna är ett stort hot mot orangutangen och de djur och människor som bor i regnskogen. I de stora bränder som härjade Borneo under 1997-98 dog en tredjedel av alla orangutanger. Nästan tolv miljoner hektar av unik regnskog gick upp i rök. År 2015 brann Borneo igen då El Niño fenomenet orsakade århundradets största globala miljökatastrof.

Utbildning och återplantering

Save the Orangutan samarbetar med den lokala organisationen BOS Foundation för att förebygga och lindra effekterna av bränderna. På rehabiliteringscentrena och i Mawas-området på södra Borneo utbildas lokalbefolkningen och förses med brandutrustning. Samtidigt återplanteras träd på mark som tidigare brunnit ner eller skövlats.

https://staging.savetheorangutan.se/app/uploads/sites/3/2020/02/live298385_095a1baed7ca42f5933dc995fd5d823b-300x500.jpg

Avskogning orsakar bränder

Borneos regnskog avverkas i snabb takt. Det drabbar orangutangen och alla de andra djur, växter och människor som har sitt hem i regnskogen. Avskogningen påverkar även vårt klimat och ökar växthusgaserna i atmosfären. De kalhuggna torvmosseskogarna skapar dessutom en farlig grogrund för extrema skogsbränder.

Brandbekämpning i Mawas

Under de senaste 20 åren har risken för skogsbränder stigit markant. Det hotar både den unika regnskogen och de tusentals djurarter som lever där. Lokala barndpatruller i Mawas-skogen jobbar hårt för att förebygga och förbereda sig inför de omfattande bränderna som hotar i området.

Återplantering i Mawas

I samarbete med vår lokala samarbetspartner BOS Foundation återplanterar och skyddar Save the Orangutan skogen i Mawas-området på södra Borneo, som är hem till över 2 500 viltlevande orangutanger. 
Läs mer här>>


Men bränder i torvmosseskogen är svåra att kontrollera och kartlägga. Avverkning av regnskog samt uppbyggda dräneringskanaler förstör torven och dess naturliga vattenreglering. Den uttorkade torven är lättantändlig och elden är svår att släcka, eftersom den kan omärkbart brinna under torven under långa perioder för att sedan plötsligt börja brinna ovan marken. Detta gör brandbekämpningsarbetet mycket utmanande.

Flera av de största kvarvarande populationerna av vilda orangutanger lever i torvmosseskog, även i Mawas på ett område som heter Tuanan, där kraftiga bränder tyvärr härjar just nu.

Situationen på Borneo är fruktad att bli värre än år 2015, då tusentals bränder härjade och brände ner 2 miljoner hektar skog. Detta fick dödliga konsekvenser och kallades 2000-talets största miljökatastrof. Många orangutanger fångades i lågorna eller hamnade i alltför små skogsområden utan tillräckligt med mat. Den omfattande röken orsakade också andningsproblem för miljoner av människor såväl som för orangutangerna.

Just nu arbetar våra lokala partners intensivt för att släcka och förhindra att bränderna sprids. Stora insatser krävs om katastrofala konsekvenser för orangutangerna, liksom andra djur och människor, ska kunna förhindras.

Men teamen behöver pengar för släckningsarbetet. De många bränder som härjat i området, bland annat branden nära Nyaru Menteng rehabiliteringscentret, har kostat BOS Foundation mycket av deras redan knappa budget. Så vi behöver desperat din hjälp för att fortsätta de intensiva insatserna.

Varje krona räknas och du kan bidra via  Swish 123 607 13 02  eller genom att använda formuläret här på sidan. 

Det går även utmärkt att skänka ditt bidrag via bankbetalning. Det gör du via
Bankgiro: 900-1421 eller Plusgiro: 900142-1. Skriv "Brand" i meddelandefältet. 

 

Alla bidrag gör skillnad, stora som små. Tusen tack för ditt stöd!