Skogen på Borneo brinner och Save the Orangutans partner BOS Foundation är i högsta beredskap. Det befaras att situationen kommer att bli värre än för fyra år sedan, när ön drabbades av århundradets värsta globala miljökatastrof.

Det är en mur av rök som möter en när man anländer till Borneo för tillfället. Trots att man kör i flera timmar, ser man under hela vägen bränder på båda sidorna av vägarna. Så beskriver Save the Orangutans medarbetare den allvarliga situationen som just nu råder på Borneo, efter att precis återvänt från sitt besök på central Kalimantan.

Det är riktigt tråkigt att se, och vi hoppas att inom en mycket kort tid kunna finna medel till att säkra situationen så att det inte slutar som år 2015, säger Save the Orangutans programansvariga Marie Sigvardt.

Röken och askan från bränderna är massiv och för både människor och djur är det svårt – och tidvis farligt – att leva kring. Det påverkar ofta även det kringliggande områdena.

Torrperioden förväntas kulminera i september och på grund av allvarliga bränder redan tidigt i augusti finns det stor oro kring hur situationen kommer att utvecklas.

Bränder nära Nyaru Menteng

Nyligen härjade bränder nära rehabiliteringscentret Nyaru Menteng, där över 330 orangutanger befinner sig. Branden var så nära som 300 meter bort.

Save the Orangutans partner BOS Foundation och deras anställda agerade snabbt och koordinerade med de lokala myndigheterna för att tillsammans släcka branden.

Det snabba agerandet och möjligheten att släcka branden i tid var inte minst tack vare de förberedelser som tidigare gjorts, bland annat genom att fälla träd runtomkring centret samt att bygga ett flertal brunnar på området. När skogsbränderna närmar sig skogsskolan och centret är det på så vis lättare för teamet att förhindra lågorna att sprida sig.

Med vetskap om att torrperioden väntas kulminera i september fortsätter medarbetarna att vara i högsta beredskapsnivå för att snabbt kunna rycka ut.

All hjälp behövs för att skogsbränderna på Borneo inte ska eskalera ytterligare.