Det som började som ett pilotprojekt för 10 år sedan har idag visat sig skapa hållbara intäktskällor i ett antal byar kring regnskogsområdet Mawas. Det berättar Save the Orangutans programansvariga Marie Sigvardt, som nyligen kommit hem från ett besök på Borneo.

Kor, grisar, gummiträd, fiskdammar och små kiosker.

Det är några av de intäktskällor som kvinnorna i byarna kring Mawas-området har skapat med lite ekonomisk starthjälp. De så kallade lån-spargrupperna, som Save the Orangutan stöttat, har visat sig vara hållbara. Det menar Marie Sigvardt efter sitt besök på Borneo.

– Jag har aldrig tvivlat på att vi har varit med till att implementera några mycket viktiga redskap för att kunna hjälpa lokalbefolkningen med att skapa en hållbar ekonomi. Men jag kan också konstatera att grupperna fungerar bättre än jag någonsin kunnat föreställa mig, berättar Marie Sigvardt.

Hållbart företagande är inte minst ett alternativ till olaglig gruvdrift och skogsavverkning och därmed också till fördel för naturen, regnskogen och de hotade orangutangerna.

Med hjälp av finansiering från danska CISU samt i samarbete med den lokala partnern BOS Foundation-Mawas, har Save the Orangutan kunnat etablera lån-spar grupper i fyra av 62 byar i området. Nu fyra år efter att det sista ekonomiska bidraget gavs står det klart att projektet varit en succé. Men ännu krävs det mer.

– Om vi ska skapa ett hållbart Mawas krävs det naturligtvis att vi får med ännu fler byar. Det är faktiskt också en process som är i full gång just nu och som lockat projektfinansiering från flera av BOS Foundation-Mawas bidragsgivare och partnerns från runt om i Europa, säger Marie Sigvardt.

Bild: Marie Sigvardt