BOS Foundation har bland annat hand om frisläppningarna och övervakningen av de rehabiliterade orangutangerna i regnskogen Kehje Sewen. Utöver detta arbetar de även med att löpande undersöka växter, frukt och träd för att utvärdera hur hållbart området är för orangutangbestånden. Här följer information om denna del av arbetet som både har betydelse för orangutangernas överlevnad i området samt för forskning om orangutangernas levnadsmiljö. 

Under de sista två veckorna av varje månad utför BOS Foundations övervakningsteam från Nles Mamse lägret i Kehje Sewen på östra Kalimantan grundliga växtfenologiska undersökningar. Växtfenologi är läran om periodiskt återkommande fenomen inom växtriket och ger avgörande kunskap om de skyddade frisläppningsområdena. Dessa typer av fenomen kan nämligen påverka orangutangernas överlevnadsmöjligheter i de berörda områdena.

Övervakningsteamet är speciellt intresserade av när de växter orangutangerna äter blommar och bär frukt. Om övervakningsteamet vet att födan är begränsad i ett visst område kan de övervaka orangutangerna i det området mer frekvent och ingripa om risken för svält är för stor. De kan också begränsa antalet frisläppningar i området för att säkerställa att det finns mat så det räcker.

Buah Baccaurea
Bild på Baccaurea trädets frukter taget av övervakningsteamet. (BOS Foundation, RHOI)

Tillräckligt med föda under 2018

De senaste växtfenologiska undersökningarna som BOS Foundations övervakningsteam utförde avslöjade att flera olika trädslag blommade eller bar frukt, till exempel Fikus, Macaranga, Baccaurea, Ficus, Shorea, Polyalthia och Vitex. Dessa och många andra träd bär en massa frukt just nu (december/januari) vilket är goda nyheter för orangutangerna!

Det tar vanligtvis upp till två veckor att utföra denna typ av undersökning men övervakningsteamet utförde den senaste undersökningen på endast två dagar tack vare extra personal och volontärer. Lyckligtvis har undersökningarna från 2018 visat att det finns tillräckligt med naturlig föda för orangutangerna i Kehje Sewen området.

Frukten från en Fikus, som är populär orangutangföda. (BOS Foundation, RHOI)

El Niño hotar under 2019

Detta år kan, mycket sannolikt, bli ett mer kritiskt år för både övervakningsteamet samt orangutangerna. Experter varnar om ett El Niño väderfenomen (ökad genomsnittstemperatur samt mindre nederbörd) under 2019. Detta har historiskt sett inneburit torka och ökad risk för skogsbränder vilket också kan leda till större variationer i växtriket i Kehje Sewen samt på övriga delar av Borneo. Ifall kapaciteten i Kehje Sewen plötsligt skulle minska på grund av brist på föda till följd av El Niño kan det på kort sikt bli nödvändigt för BOS Foundation att snabbt få tillgång till nya skogsområden som kan användas till frisläppning av rehabiliterade orangutanger i östra Kalimantan.

Under 2019 fortsätter BOS Foundation naturligtvis deras kamp för att skydda orangutangerna på bästa möjliga sätt samt att minska de hot som existerar. Vi följer med i utvecklingen och stöttar där vi kan, både i koppling till den kontinuerliga övervakningen av skyddade orangutanghabitat samt vid behov av nya områden för orangutangerna.