Antonio Guterres, FN:s generalsekreterare, gav under den 10 september ett tal med ett viktigt budskap på nyhetsbyrån Time. Tiden är inne att ändra vårt sätt att leva, investera och leda. Klimatförändringarna och jordens generella tillstånd är ett hot för miljarder av människor över hela världen och världsledarna bör prioritera förändring samt handling. Stoppa ytterligare avskogning, återplantera ödelagd skog och förändra hur vi odlar vår jord är några av de nödvändiga åtgärder vi bör fokusera på innan 2020.

”Om vi inte ändrar riktning innan 2020 riskerar vi att överskrida den punkt där det fortfarande är möjligt att påverka klimatförändringarna” säger Antonio Guterres. Hans budskap är klart och tydligt. Vi måste ändra sättet vi förvaltar våra resurser och behandlar vår jord och vi måste göra det snabbare än vad vi gör idag.

Antonio Guterres poängterade speciellt det politiska avtalet och de mål som blev fastställda i Paris 2015 där 190 länder enades om att begränsa den globala temperaturstigningen till maximalt 2 grader. Ett mål som enligt Antonio Guterres och FN:s forskare inte är ambitiöst nog och redan nu är långt ifrån en hållbar plan.

Avskogningen på Borneo har sin egna dystra historia

En del av problematiken, där vår insats kommer in i bilden, är självklart skogarna på Borneo som är hem till de största populationer av kvarvarande orangutanger. En massiv avskogning av primärskog har skett under de sista årtiondena och trots att problemet har varit i fokus har avskogning ägt rum pågrund av uppförandet av plantager samt gruv- och träindustrin. Över 30 % av skogen och över 60 % av orangutangernas naturliga habitat har försvunnit från Borneo, världens tredje största ö, under de senaste 40 åren. Den tropiska regnskogen på Borneo är hem till tusentals växt- och djurarter och den kvarvarande skogen är under hård press till att förvandlas till bland annat oljeplantager. Den primära skogen blir allt mer fragmenterad och stora delar hotas nu av potentiell avskogning. De senaste beräkningarna indikerar på att cirka 200 000 hektar regnskog blev nedhuggen på den indonesiska delen av Borneo under 2017.

Vi är eniga gällande budskapet om att ändringar bör ske snabbt och att ytterligare press på politiska- och företagsledare måste till för att skapa ett större klimatansvar. De följande åren är möjligen den sista chansen vi får för att kunna påverka jordens dystra framtidsutsikt.

Antonio Guterres hänvisade till avskogningen med följande uppmaning:

”Vi måste snabbt bli av med vårt beroende av fossila bränslen. Vi ska byta ut dem mot rena energikällor från sol, vind och vatten. Vi bör stoppa avskogningen, återplantera förstörd skog och ändra hur vi driver jordbruk.”

Photo credit: UN Photo, Eskinder Debebe