Ytterligare 32 orangutanger har blivit frisläppta i regnskogen på Borneo under tidsperioden januari till juli 2018. Detta innebär att det totalt har återförts 358 orangutanger sedan 2012 då BOS Foundation med stöd från bland annat Save the Orangutan etablerade deras återföringsprogram för orangutanger.  

Frisläppningsprocessen är lång och krävande där transporten ofta sker med bil, båt, helikopter och till fots för att nå fram till den förutbestämda platsen

Flera månaders planering

Arbetet med att frisläppa rehabiliterade orangutanger är både tungt och resurskrävande. Därför är det också otroligt givande när rehabiliteringen och upplärningen av de föräldralösa orangutangerna gång på gång leder till ett liv i frihet där de hör hemma.

Varje frisläppning består av flera månaders planering. Ofta innebär frisläppningen en lång resa djupt in i regnskogen till noggrant utvalda platser. Var i skogen orangutangerna släpps fria baserar sig på varje enskild orangutangs överlevnadsförmåga. Innan detta steg har orangutangerna varit igenom en mycket lång rehabiliteringsprocess på centren där de lärt sig de färdigheter de behöver för att klara sig i det vilda. Endast i år har 32 föräldralösa orangutanger blivit frisläppta efter den långa rehabiliteringsprocessen och fler frisläppningar planeras i år.

21 orangutanger från Nyaru Menteng och 11 från Samboja Lestari

BOS Foundation som är vår indonesiska samarbetspartner står för frisläppningarna.De har under det första halvåret tillsammans med de lokala myndigheterna i centrala och östra Kalimantan frisläppt totalt 32 orangutanger i tre godkända skogsområden på Borneo. 21 av de frisläppta orangutangerna kom från rehabiliteringscentret Nyaru Menteng och 11 från rehabiliteringscentret Samboja Lestari.

Sedan 2012 har totalt 358 rehabiliterade orangutanger frisläppts i regnskogen på Borneo

När transportburarna öppnas tar sig orangutangerna snabbt upp i träden där de sedan vänjer sig vid sin nya omgivning

Hur återförs de rehabiliterade orangutangerna?

Från rehabiliteringscentret Nyaru Menteng som ligger på centrala Kalimantan transporterar BOS Foundation för tillfället de orangutanger som ska släppas fria till nationalparkerna Bakit Baka Raya (TNBBBR) och Bukit Batikap. Orangutangerna på rehabiliteringscentret Samboja Lestari i östra Kalimantan förs till Kehje Sewen området. Skogsområdena är geografiskt utspridda men är alla godkända för att användas som frisläppningsområden. Skogsområdena skyddas även så gott som möjligt av en lokal patrulleringsgrupp som övervakar områdena och förhindrar illegala aktiviteter.

De tre frisläppningsområdena (Kehje Sewen, Bukit Batikap och TNBBBR) ligger långt ifrån större städer och trafik och det krävs en lång resa på nästan obefintliga vägar och båtturer längs floder för att komma fram. Områdena har godkänts av den indonesiska regeringen som frisläppningsområden men även BOS Foundation har godkänt områdena som lämpliga orangutanghabitat. Trots att orangutangerna har genomgått rehabiliteringsprocessen och ska kunna klara sig själva bör de inte frisläppas i områden där det redan finns vilda orangutanger.

I varje område har det etablerats flera läger för de lokala anställda så de kan följa med de frisläppta orangutangerna samt övervaka området och förhindra illegala aktiviteter. Observationer rapporteras kontinuerligt till huvudkontoret och det lokala teamet rycker in ifall en orangutang inte mår bra i regnskogen eller behöver hjälp. Illegala aktiviteter så som skogsavverkning eller tjuvjakt rapporteras till myndigheterna.

Utsikten över Kehje Sewen som är en av de unika regnskogsområdena där de rehabiliterade orangutangerna släpps fria

Bukit Baka Bukit Raya National Park (TNBBBR) är den senaste av de frisläppningsområden som BOS Foundation har rätt till. Nationalparken på 236 000 hektar ligger i centrala Kalimantan och kan nås på cirka 10 timmar från Nyaru Menteng. Som nationalpark är området skyddat. Ett primitivt läger, Lewun Kahjo, har etablerats på området för de 13 lokalanställda som kan ta sig från lägret på patrullerings- och övervakningsrundor i skogen. Ett nytt, mer permanent läger är på väg. BOS Foundations frisläppningsområde består av 27 472 hektar av nationalparken. Området beräknas kunna rymma 200 rehabiliterade orangutanger och tillsvidare har 92 orangutanger frisläppts här.

Bukit Batikap National Park ligger också i centrala Kalimantan och är på cirka 350 000 hektar. Området är fredat och det tar flera dagar att komma fram till nationalparken från rehabiliteringscentret. På grund av detta används ofta helikopter här vid frisläppningar. BOS Foundation har ett område på 35 000 hektar för återföring av orangutanger. I lägret Tutat Jalo som är etablerat i området håller ett övervakningsteam på 9 personer till mellan patrulleringarna. Tillsvidare har 175 rehabiliterade orangutanger frisläppts i Bukit Batikap och området närmar sig maxkapacitet.

Kehje Sewen Forest ligger i östra Kalimantan och är på 86 450 hektar. Området är ett restaureringsområde som förvaltas av BOS RHO. Två läger, Camp Lesik och Camp Nles Mamse, har etablerats i området och ett till läger, Camp Kelinjau, är på kommande. Hittills har 91 rehabiliterade orangutanger släppts fria i området.

Kartan indikerar var de olika frisläppningsområdena ligger. Grön – Bukit Batikap, lila – Bukit Raya (TNBBBR) och rosa – Kehje Sewen. Det gula är ett område som BOSF arbetar för att skaffa sig rättigheterna till

Nya frisläppningsområden är nödvändiga för att kunna återföra de nuvarande 600 orangutangerna på rehabiliteringscentret. Därför arbetar BOS Foundation intensivt för att säkerställa rätten till skogsområden innan de förvandlas till plantager eller används för gruvdrift. Bland annat försöker BOSF säkra två områden i direkt anknytning till Kehje Sewen.

Bilden ovan är från ett besök i lägret vid TNBBBR. När övervakningsteamet kommit hem ger de en statusuppdatering om rundan och de observationer de gjort

Hur klarar sig de frisläppta orangutangerna?

Vårt arbete för orangutangerna tar inte slut då de släpps fria. De frisläppta orangutangerna och hur de anpassar sig till livet i det vilda observeras noggrant. Ett övervakningsteam patrullerar även ständigt i områdena för de frisläppta orangutangerna för att säkerställa att ingen illegal aktivitet försiggår.

Övervakningsteamet följer noga med orangutangerna de första två dagarna för att säkerställa att orangutangerna kan hitta mat och att de klarar av att bygga bon till natten. Under de första månaderna följer teamet med orangutangernas beteende och samlar in data för att analysera deras levnadsvanor. På detta vis kan teamet bedöma hur orangutangerna anpassar sig till nya livet i regnskogen.

Efter att ha frisläppt över 350 rehabiliterade orangutanger kan det noteras att de rehabiliterade orangutanger verkar klarar sig lika bra i naturen så som vilda orangutanger. Flera orangutanghonor har blivit dräktiga, (sju i Bukti Batikap och tre i Kehje Sewen) vilket indikerar att det i framtiden är möjligt att etablera nya, vilt levande bestånd av orangutanger i frisläppningsområdena.

Trots flera års erfarenhet av frisläppning går det alltid att utvecklas och bli bättre. Vi ser framemot att följa utvecklingen i det vilda allt mer under de kommande åren. Bilden ovan är tagen 2018 på en mamma och en unge i Bukit Batikap

I takt med att flera orangutanger nu ska frisläppas vill vi även sätta fokus på arbetet med återföringen samt med efterarbetet i regnskogen. Save the Orangutan och BOS Foundation undersöker därför möjligheterna för att förbättra övervakningen och patrulleringen av frisläppningsområdena. Vi hoppas att vi i koppling till installationen av så kallade ”fotofällor” i regnskogen samt användandet av drönare bättre ska kunna dokumentera och ge er en ännu bättre inblick i orangutangernas liv i regnskogen.

Vi ser framemot att i framtiden kunna dela med oss ännu mer av frisläppningsprocessen och livet i frihet. Frisläppningen av orangutangerna är fortfarande ett nyskapande pionjärarbete.

Läs mer om vårt arbete med att återföra orangutangerna till det vilda här >>