2018 är det officiella året för FNs globala mål för hållbar utveckling nr. 15 – Ekosystem och biologisk mångfald – och däribland även målet att förhindra förlust av den globala biodiversitet. Ett stort och viktigt tema, som Save the Orangutan och Köpenhamns Universitet, avdelningen för Global Utveckling, vill öka uppmärksamheten kring. Det krävs även konkret handling för att kunna rädda den unika naturen, tusentals arter och orangutangens naturliga habitat på Borneo.

Den 6 juni 2018 höll Save the Orangutan ett seminarium tillsammans med Köpenhamns Universitet om skyddandet av den tropiska regnskogen och dess biodiversitet. Borneo och den akut hotade orangutangen var i fokus. Den indonesiske ambassaden var representerad med ett öppningstal om situationen och den indonesiske regeringens nuvarande insatser. Efter detta presenterade Dr. Jamartin Sihite, verkställande direktör för BOS Foundation, och Save the Orangutans Head of Programs ansvarige, Marie Sigvardt, det konkreta arbetet på Borneo. Arbetet som utförs för att skydda regnskogen och bevara orangutangen. Seniorforskare på KU, Ida Theilade, samt verkställande direktör för Save the Orangutan, Hanne Gürtler, avslutade seminariet med en öppen inbjudan till allmänheten; Var med och delta i det vidare arbetet för att säkra ett ökat fokus på implementeringen av FNs 15:e globala mål, både nationellt och internationellt.

Varför är orangutangerna och Borneo viktiga i förhållande till FNs 15:e globala mål; Ekosystem och biologisk mångfald?

Borneo är världens tredje största ö. Geografiskt sett ligger Borneo i Sydostasien och delas av Indonesien, Malaysia och det lilla sultanatet Brunei. Borneo är hem till ett av världens största och mest artrika skogsområden där unik flora och fauna är akut utrotningshotad. I många fall existerar arterna endast på Borneo. Dr. Jamartin Sihite, verkställande direktör för BOS Foundation, uppmärksammade i sin presentation orangutangens roll som paraplyart och dess betydande roll för ekosystemet i regnskogen. Lyckas vi att gemensamt rädda orangutangen och får den till att förbli en fritt levande art betyder det att vi även räddar flera andra arter och de unika ekosystem som vi fortfarande lär oss av.

Bevar regnskoven

Vi står inför världens sjätte stora massutrotning av arter

För första gången under jordens historia, står vi inför ett människoorsakad, global biodiversitetskatastrof. Och vi kan redan vittna om den. Endast sett till orangutangen kan det konstateras att upp mot 150 000 orangutanger har försvunnit från naturen sedan 1999.

”Det är ingen nyhet att världen har satt fokus på biodiversitet och detta kritiska tillstånd. Och det är faktiskt det som är mest förargligt. Sedan 1993, när FN konventionen om biologisk mångfald (CBD) trädde i kraft, har det inte skett nog för att skapa förändring. Tvärtom är situationen ännu mer kritisk än förut. Vi på Save the Orangutan arbetar för orangutangens överlevnad på lång sikt och härmed även bevarandet av dess naturliga habitat. Det betyder därför att förlust av skog och hållbar tillväxt på Borneo hör till vårt yttersta intresse”, förklarar Hanne Gürtler.

Seminariet på Köpenhamns Universitet den 6 juni ägde rum strax innan ett antal uppföljande möten, både nationellt och internationellt, där bland annat en ny målsättning för implementeringen av CBD ska ta form och initieras under 2020.

Nya partnerskap och lösningar i fokus

”Situationen är pressad. Vi står inför den första och största massutrotningen av arter i mänsklig historia och vi är samtidigt den sista generationen som har möjlighet att göra något åt det.”

Med detta budskap satte Ida Theilande fokus på vikten av att skapa nya samarbeten, både nationellt och internationellt, samt att rikta världens uppmärksamhet mot FNs 15:e globala mål – Ekosystem och biologisk mångfald.

För Save the Orangutan är det centralt att Borneo och dess olika typer av skog och ekosystem tar plats i vidare diskussioner och lösningar. Borneo är en global hotspot för biodiversitet, hem till största delen av de kvarlevande orangutangerna och en viktig del av vårt arv till världens kommande generationer.

Referat och framsteg från seminariet den 6 juni 2018 ”Protecting the Tropical Forest and its Biodiversity – the Case of Borneo and the Orangutan” kan läsas här.

Andra källor:

FN – SDG 15 – Globala målen; mål 15

CBD – Convention on Biological Diversity

Studie i massutrotning av arter, 2017, PNAS