För första gången sedan 1929 har en ny art av människoapor upptäckts. En forskargrupp har identifierat en ny orangutangart i Indonesien, som har fått namnet Tapanuli-orangutangen. Den nya arten är med sina cirka 800 individer den mest hotade av de endast åtta olika arterna av människoapor som vi nu känner till.

Sedan 1997 har forskarna känt till ett isolerat bestånd av orangutanger som de hitintills trott var en del av Sumatra-orangutangbeståndet. Men nu har en forskargrupp publicerat en studie av beståndet i tidskriften Current Biology, där de fastslår att det handlar om en självständig art.

Från sju till åtta människoapor

Utöver oss själva kände man tidigare bara till sex andra människoapor: två gorillaarter, två orangutangarter samt schimpansen och bonobon (tidigare känd som dvärgschimpansen). Med forskargruppens nya upptäckt kan nu en åttonde art av människoapan läggas till: Tapanuli-orangutangen.

Forskarna har med hjälp av DNA-prover påvisat att Tapanuli-orangutangen är närmare besläktad med Borneo-orangutangen än Sumatra-orangutangen, som den annars lever tätare inpå. Forskarna tror sig veta att de tre bestånden började utvecklas olika för cirka 3,4 miljoner år sedan, och Tapanuli-orangutangen har bland annat en mer kanelaktig färg, lockigare hår och ett större kranium.

Dess livsmiljö hotas av avskogning

Tapanuli-orangutangen lever i den norra delen av Sumatra, i det så kallade Batang Toru-ekosystemet, där forskarna uppskattar att nästan 800 orangutanger lever. Dessvärre har cirka 60 procent av orangutangens livsmiljö på Sumatra skövlats under perioden 1985–2007, och ett större dämningsprojekt i Tapanuli-orangutangens livsmiljö hotar att ödelägga åtta procent av dess livsmiljö före 2020.

– Om vilda orangutanger ska leva på Borneo och Sumatra i framtiden måste vi stoppa skövlingen av orangutangens regnskogshem och hitta lösningar som ger utrymme åt både människor och orangutanger att leva sida vid sida, säger Save the Orangutans generalsekreterare Hanne Gürtler.

Alla tre orangutangarter är kritiskt hotade, då deras sista livsmiljöer försvinner med alarmerande hastighet på Borneo och Sumatra. Med sina blott 800 individer är den nya orangutangarten den mest hotade människoapan vi känner till.