En växt utan blad, rötter eller stjälkar, och som luktar av död och är världens största blomma. Det kanske låter som ett påhitt, men det är faktiskt sanningen om Rafflesia arnoldii, världens största blomma.

Blomman kan bli över en meter i diameter och blommar bara i några veckor. Bild från writingcities.com.

Borneo är känt för sin unika natur med en mängd endemiska växt-, djur- och fågelarter. I Borneos regnskogar uppskattas att det finns mer än 15 000 växtarter, och på bara 1,5 hektar skog kan du hitta mer än 240 trädarter. Ändå har en växt blivit mer känd än de andra, och det är den enorma blomman Rafflesia arnoldii.

Blomman ingår i familjen Rafflesiaceae, som innehåller 28 olika arter spridda över hela Indonesien, Malaysia, Thailand och Filippinerna. Den största av dessa är Rafflesia arnoldii, som återfinns på Borneo och Sumatra. Den hittills största blomman man har hittat mätte 106,7 centimeter i diameter och vägde 11 kg.

En komplicerad livscykel

Blomman är en parasit som lever på en viss typ av lian, där den med stjälkarna suger upp vatten och näringsämnen från lianen. Därför kan man ofta bara se de fem kronbladen som bildar blomman. Den har en ”kammare” i mitten av blomman: ett hålrum, där ståndare – eller pistiller – sitter gömda, beroende på om det är en han- eller honblomma.

Det tar ungefär ett år för blomman att göra sig redo för att blomma, varefter den öppnar ”kammaren” och blommar i en veckas tid innan fröna utvecklas. Blomman pollineras av insekter, som lockas av blommans utseende och inte minst intensiva lukt, som påminner om lukten av ruttet kött. Efter pollineringen bildas frukt och frön. Fruktspridningen sker härefter med hjälp av små djur, som ekorrar och fåglar, som äter frön och sprider dem genom sin avföring.

Ytterst sällsynt

Blomman är kritiskt hotad, eftersom den bara existerar i ett fåtal områden på Borneo och Sumatra, där det finns tillräckligt med exemplar för att han- och honblommorna ska kunna blomma samtidigt och därmed pollinera varandra.

Därtill kommer att den lian som blomman växer på blir mer och mer sällsynt desto mer regnskog som försvinner på Borneo. Blommans unika livscykel gör även att inga odlare lyckats odla blomman ännu. Därför är det oerhört viktigt att bevara växtens sista livsmiljöer.

Du kan vara med och skydda regnskogen på Borneo. Läs mer här >>

Knopparna (de små runda bollarna vid sidan av blomman) kan sitta i flera år innan de utvecklas till en blomma. Bild från Wikipedia.