Save the Orangutan arbetar med samarbetspartners på Borneo. De flesta program och projekt som Save the Orangutan är involverad i drivs i samarbete med Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF eller BOS Foundation)

BOS Foundation är den största organisationen i Indonesien som arbetar för att rädda den akut utrotningshotade orangutangen på Borneo.

Sedan 2017 har Save the Orangutan slutit ett tätare samarbetsavtal med BOSF och vi har ingått ett strategiskt partnerskap som binder båda parter till ett närmare samarbete. Visionen och syftet är nämligen den samma för båda organisationerna: Att rädda Borneos orangutang och dess ursprungliga livsmiljö.

Genom att inleda ett tätare samarbete hoppas båda organisationerna på att kunna ge varandra gemensamt starkare mandat och därmed även kunna skapa en större påverkan.

Närvaro och starka partnerskap är avgörande

Hos Save the Orangutan kan vi inte verkställa vår vision ifall vi inte har ett starkt samarbete med partners på Borneo. BOSF gör ett enormt arbete varje dag för att driva de program och aktiviteter som vi stödjer och tar beslut om tillsammans.

Vi är glada för att vår samarbetspartner delar vårt syfte om att säkerställa den bästa möjliga välfärd för orangutangerna samt de bästa levnadsvillkoren för de vilda bestånden. Orangutangen ska överleva som art och kunna leva i dess naturliga habitat. Med detta som mål är BOS Foundations arbete nödvändigt.

De programaktiviteter som Save the Orangutan arbetar med på Borneo i samarbete med BOSF omfattar bland annat skyddandet av de vilt levande orangutangerna i Mawas området, rehabilitering av föräldralösa orangutanger på rehabiliteringscentret Nyaru Menteng samt uppköp och skyddande av regnskogsområden för frisläppning av rehabiliterade orangutanger.

Globala partnerskap är nödvändiga

"The orangutan is present in Indonesia, but it belongs to the world. Global partnerships is needed to save the future of the orangutan"

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih
Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih Chair, BOS Foundation

Om partnerskapet mellan BOS Foundation och Save the Orangutan

"Our bond with Save the Orangutan is more than just a partnership. It's a core foundation for our mutual goal to save Bornean orangutans and their habitats."

Dr. Jamartin Sihite
Dr. Jamartin Sihite CEO, BOS Foundation

Video: Varför är partnerskap viktiga?


Video: Vad gör BOS Foundation? Fakta om BOS Foundation

BOSF står för Borneo Orangutan Survival Foundation och är en indonesisk ideell organisation. BOSF grundades år 1991 med fokus på att bevara och hjälpa orangutangerna på Borneo. BOSF driver två rehabiliteringscenter för nödställda orangutanger och står för samarbete och tillstånd från den indonesiska regeringen om räddandet av föräldralösa och nödställda orangutanger, rehabilitering och frisläppning samt skyddandet av de vilt levande orangutangerna och deras livsmiljö.

Besök BOS Foundations internationella hemsida här.