Pressmeddelande 8 april 2020

Coronaviruset kan även utgöra ett hot mot orangutangerna. Experter runt om i världen vädjar nu för snabba åtgärder för att minska risken för att överföra det nya coronaviruset till våra närmaste släktingar människoaporna, inklusive orangutangen. Smitta och spridning av det nya coronaviruset bland människoaporna, som alla är akut utrotningshotade, kan få ödesdigra följder. Därför följer vi situationen i Indonesien noga och våra samarbetspartners på Borneo har vidtagit viktiga försiktighetsåtgärder för att skydda orangutangerna på rehabiliteringscentren och i skogsområdena,” berättar Hanne Gürtler, generalsekreterare på Save the Orangutan.

Kan orangutanger smittas av det nya coronaviruset?

Det finns det omfattande vetenskapliga bevis för att orangutanger och andra människoapor är känsliga för de virus och bakterier som förorsakar luftvägssjukdomar hos människor. Detta gäller bland annat vanlig förkylning, som också orsakas av ett coronavirus, influensa och tuberkulos. Därför kan SARS-CoV-2, det nya coronaviruset som orsakar COVID-19 hos människor, också utgöra ett hot mot orangutanger. Det finns dock ännu inga dokumenterade fall av smittan hos orangutanger.

Skyddsåtgärder för personal och orangutanger på centren på Borneo

COVID-19 sprider sig snabbt i Indonesien och har nu också kommit till Borneo. Här ligger de två rehabiliteringscenter Nyaru Menteng och Samboja Lestari som bland annat finansieras av Save the Orangutan och drivs av organisationens samarbetspartner BOS Foundation. Här blir nödställda orangutanger vårdade och tränas till ett liv som vilda orangutanger – när de blir vuxna och självständiga frisläpps de i regnskogen.

”På grund av COVID-19 är rehabiliteringscentren nu stängda för alla besökare. Det har även införts ökade säkerhetsåtgärder för att minska risken för att COVID-19 ska komma in på centren. Det har utarbetats en beredskapsplan i händelse av infektion. Insatser för att återföra rehabiliterade orangutanger till det vilda har tillsvidare ställts in för att minska smittorisk av de nya bestånden av rehabiliterade orangutanger i frisläppningsområdena,” förklarar Hanne Gürtler.

Veterinärerna och djurskötarna har liksom på andra håll behov av skyddsutrustning och desinfektionsmedel för att skydda sig själva och alla orangutanger samt medicin och utrustning till testning och behandling av orangutanger. Det är en stor utmaning särskilt nu när det råder stor brist i hela världen av både skydds- och testutrustning och priserna gått i taket.

Skyddsåtgärder för de vilda orangutangbestånden

 COVID-19 är inte bara ett hot för orangutangerna på centret utan även potentiellt för de vilda orangutangbeståanden.

”Infektionssjukdomar är nu tillsammans med avskogning och jakt de tre största hoten mot den akut utrotningshotade orangutangen. En smitta och spridning av det nya coronaviruset till de vilda orangutangbestånden skulle vara fatala för bevarandet av den akut hotade orangutangen,” säger Hanne Gürtler.

Det mest effektiva sättet att förhindra smitta av SARS-CoV-2 hos vilda orangutanger är att minimera den direkta och indirekta kontakten mellan orangutanger och smittade personer. Vår samarbetspartner på Borneo har därför, i samråd med experternas rekommendationer, ställt in de projektaktiviteter som utgör en risk för smittspridning. De arbetar nu istället aktivt för att hjälpa lokalbefolkningen att hantera COVID-19-epidemin och för att öka kunskapen om hotet sjukdomen också utgör för den akut hotade orangutangen.

Kontakt:
Generalsekreterare Hanne Gürtler
hg@savetheorangutan.org
Tfn. +45 29 87 07 26

Läs mer om Save the Orangutans arbete