Världens hotspots för biologisk mångfald, så som Borneos regnskog, spelar en central roll i några av de största kriserna just nu: klimatkrisen, den biologiska mångfaldskrisen samt förebyggandet av pandemier.

Med coronakrisen har det blivit ännu tydligare att vi måste ta vara på vår natur och den biologiska mångfalden. Att arbeta för att bevara naturen - här inkluderat den biologisk mångfalden i Borneos regnskog - är oerhört viktigt för att både skydda djur och växter, minska utsläppen av växthusgaser och för att kunna skapa ett bättre skydd mot framtida pandemier. Save the Orangutans arbete för att skydda och restaurera regnskogen är därmed mycket relevant och viktigt.

I våra ståndpunkter nedan gällande klimat, biologisk mångfald och pandemier kan du läsa mer om Borneos betydelse i samband med de tre stora kriserna samt om hur Save the Orangutan arbetar för Borneos regnskog och dess biologiska mångfald.

Klimat, biologisk mångfald och pandemier