Coronaviruset utgör även ett hot mot orangutangerna – ditt fortsatta stöd är därför mycket viktigt.

Först och främst vill vi uttrycka vår önskan om att du och dina kära har det bra och kommer väl igenom coronakrisen. Dessvärre utgör den nuvarande hälsokrisen även ett hot mot orangutangerna  på grund av risken för sjukdomsfall bland personal och orangutanger om COVID-19 når centren.

Kan orangutanger smittas av det nya coronaviruset?
Sjukdomen COVID-19 har ännu inte påträffats hos orangutanger. Dessvärre finns det dock omfattande vetenskapliga bevis för att orangutanger och andra människoapor är känsliga för de virus och bakterier som förorsakar luftvägssjukdomar hos människor. Därför finns det orsak att frukta att COVID-19 också kan drabba orangutanger. Vi kommer tillsammans med BOS Foundation och alla BOS partners att göra allt vi kan för att även orangutangerna ska klara sig väl igenom den svåra tid som just nu drabbar oss.

Skyddsåtgärder för personal och orangutanger på centren på Borneo
COVID-19 har också kommit till Indonesien och det nya viruset förutses sprida sig snabbt i landet under de kommande veckorna. BOS Foundation har därför stängt rehabiliteringscentren Nyaru Menteng och Samboja Lestari för besök och även utarbetat en nödplan ifall smittan skulle spridas till centren.

Hjälp oss med att skydda orangutangerna
Om smittan når rehabiliteringscentren kan det orsaka förödande konsekvenser då det blir svårt att hindra smittspridning och att säkra optimal behandling av eventuellt smittade orangutanger. Veterinärerna och djurskötarna har liksom på andra håll behov av medicinsk utrustning för att skydda sig själva, varandra och orangutangerna på centren. Det är en stor utmaning särskilt nu när det råder stor brist i hela världen av både skyddsutrustning och medicintekniska produkter och priserna gått i taket. Denna extraordinära situation är otrygg för oss alla – hälsomässigt liksom ekonomiskt.

Men om vi agerar nu kan vi hjälpas åt att förhindra katastrofala följder för personal samt de nästan 500 orangutanger som genomgår rehabiliteringsförlopp på centren.

Därför ber vi nu ödmjukt om din hjälp.
Har du i dessa tider möjlighet att stötta oss, så vi kan skicka nödhjälp till BOS Foundations rehabiliteringscenter?
Varje krona räknas.

Du kan donera via

Swish: 123 607 13 02

 

 

 


Bankgiro: 900-1421
Plusgiro: 900142-1

Via formuläret här nedan på sidan.

Ge ett bidrag via Facebook


Du kan också kan starta din egen insamling på Facebook:

 

Tusen tack för att du  i denna svåra tid även stöttar orangutangerna igenom krisen.

Ta hand om dig själv och dina kära!