Världens hotspots för biologisk mångfald så som till exempel Borneos regnskog är centrala för några av vår tids mest akuta kriser: klimatkrisen, den biologiska mångfaldskrisen och förebyggandet av pandemier.

Med coronakrisen har det blivit ännu tydligare att vi måste ta hand om vår natur och den biologiska mångfalden. Arbetet med att bevara naturen - och hotspots med stor artrikedom så som Borneos regnskog - är viktigt för att både skydda djur och växter, för att minska växthusgaser och för att bättre kunna skydda oss mot framtida pandemier. Här är Save the Orangutans arbete för att skydda och återställa regnskogen mycket relevant.

Du kan läsa mer om Borneos betydelse för de tre mycket aktuella kriserna, samt hur Save the Orangutans arbetar för Borneos regnskog i PDF-filen nedan.

Biologisk mångfald, klimat och pandemier