Save the Orangutan är en ideell föreningen och styrs därigenom av sina stadgar samt årsmöte som är det högsta beslutande organet i föreningen. I enlighet med stadgan hålls mötet varje år senast i maj månad. Senast tre veckor innan läggs kallelse till mötet samt information upp på hemsidan.

Save the Orangutans årsmöte 2020

I år har styrelsen beslutat att anordna mötet digitalt på grund av den rådande situationen med spridningen av COVID-19. Det betyder att vi möts online den 19 maj kl. 18.00. Vi skickar ut information och länk till mötet till alla deltagare i god tid innan. Anmäla dig till mötet genom att maila info@savetheorangutan.se senast 11 maj kl. 12.00.

Nedan hittar du mer information om mötet.

Kallelse samt dagordning till Save the Orangutans årsmöte


 

Protokoll från tidigare årsmöten