Save the Orangutan är en ideell föreningen och styrs därigenom av sina stadgar samt årsmöte som är det högsta beslutande organet i föreningen. I enlighet med stadgan hålls årsmötet varje år senast i maj månad. Senast tre veckor innan läggs kallelse till mötet samt information upp på hemsidan.

Save the Orangutans årsmöte 2020

I år beslutade styrelsen att anordna mötet digitalt på grund av den rådande situationen med spridningen av COVID-19. Årsmötet arrangerades online den 19 maj 2020. Du finner protokoll från årsmötet nedan.

 


 

Protokoll från tidigare årsmöten