Skyddande av regnskogen

Den indonesiska regeringen äger all regnskog på Borneo. Ministeriet för skogs- och naturbruk tilldelar skogsområden olika status efter hur värdefulla de är. Om skogsområdet är hemvist åt många sällsynta djur- och växtarter kan det få status som fredat. Save the Orangutan stödjer arbetet för att få flera områden fredade och bedriver patrullering av fredad skog för att hindra illegal avverkning och skogsbrand.

 
 

Över 2 500 orangutangers framtid säkrad

Under 2013 lyckades Save the Orangutans lokala samarbetspartner, BOS, att få ett större regnskogsområde fredat, ungefär i storlek med Gotland. Området, Mawas, ligger mitt på Borneo och är hem till över 2 500 vilda orangutanger som nu kan få leva i fred. Det fälls dock fortfarande skog överallt runtomkring Mawas. Save the Orangutan arbetar därför med att stötta byarna i Mawas så att de inte ska frestas att låta illegala verksamheter verka.

Inhemsk attitydförändring

Save the Orangutan arbetar via sin lokala samarbetspartner och andra miljöorganisationer för att ändra attityden hos den indonesiska regeringen vad gäller regnskogen. Sedan FN:s klimatmöte på Bali 2007 har Indonesien blivit mer uppmärksamt på sitt utsläpp av CO². Ett utsläpp som dels beror på avbränningen av torvmosseskog i samband med anläggning av plantager.

Patruller skyddar mot illegal avverkning

Även om Indonesiens ministerium för skog- och naturbruk fredar ett skogsområde betyder det tyvärr inte att det är helt fredat mot avverkning. Upp mot 90% av avverkningen av regnskogen på Borneo sker illegalt. Save the Orangutan stöttar därför patrullering av de fredade områdena och arbetar för att skapa hållbara intäktskällor för den fattiga lokalbefolkningen som oftast lockas av snabba pengar från den illegala industrin.

Brandpatruller motverkar skogsbrand

Skogsbränder utgör ett stort hot mot regnskogen och därmed orangutangerna. Save the Orangutan stöttar organiseringen av frivilliga brandpatruller i skogsbyarna, så att de kan patrullera sina områden, förebygga och bekämpa skogsbrand när den uppstår. Save the Orangutan stöttar dessutom etableringen av brunnar som ska användas vid brandbekämpning och inköp av nödvändig utrustning. 

Formell rätt till egen skog

En lagändring från 2014 ger Borneos ursprungsbefolkning möjlighet att söka om äganderätten till den skog där de alltid levt och brukat. Det vill säga, ägarskapet går från staten till ursprungsbefolkningen. Med bidrag från danska Civilsamfund i utveckling kan Save the Orangutan nu stötta ursprungsbefolkningen med att söka formellt ägarskap. Alla undersökningar pekar på att ägarskap ger en stor känsla avansvar gentemotsina egna naturresurseroch därmed intresse för hållbarhet.

Läs mer om vårt nya projekt >>