Samhällsutveckling

Regnskogen på Borneo har alltid varit hem för både orangutanger och människor. Save the Orangutan arbetar tillsammans med den lokala partnern BOS Foundation, med bidrag från danska Civilsamfund i Utveckling, för att trygga en plats i naturen för både människor, växter och djur.

 
 

Ursprungsbefolkningen dayakerna

I och runtom regnskogen på Borneo bor den mycket begränsade ursprungsbefolkningen dayakerna. Infrastrukturen i området är begränsad eller obefintlig. Utbildningsnivån är låg och det är långt till jobbmöjligheterna.

Rättigheter och självständighet >

Save the Orangutan ser till att ursprungsbefolkningen blir upplysta om sina rättigheter. Småbönderna har inte formell rätt till jorden de brukar. Deras levebröd är under ständig press.

Miljöundervisning >

Save the Orangutan arbetar med att informera om miljöhänsyn och hållbarhet bland ursprungsbefolkningen. Klimatförändringar och uttömningen av naturresurser har förvärrat de lokala böndernas och fiskarnas situation.

Hållbara inkomstkällor >

Illegala aktiviteter som avverkning och gruvbrytning kan vara frestande när det är svårt att skaffa mat på bordet. Dessa aktiviteter bidrar till att förvärra lokalbefolkningens situation men det är svårt att tänka långsiktigt när man lever från dag till dag.

Lokal förankring >

Save the Orangutans erfarenhet visar att det är helt avgörande att utgår från bybornas egna behov för att nå en långsiktig hållbar utveckling. Det är urbefolkningen och inte vi som drivande i projektet.Lokalbefolkningen på Borneo är lika beroende av regnskogen som orangutangen är. Utvecklingen har satt stor press på skogen och naturtillgångarna och lokalbefolkningen tvingas in i icke hållbara och oftast illegala inkomst- verksamheter. Det förvärrar bara situationen för dem själva och orangutange. Man måste därför agera på flera håll om orangutangen ska räddas.

- Projektledare Marie Sigvardt om samhällsutveckling