Miljöundervisning

Miljöundervisning är väldigt viktigt i de begränsade landsbyarna. Dels på grund av att invånarna sällan får utbildning efter sjätte klass och dels på grund av att byborna har svårt att tänka långsisktigt när man inte kan försörja sin familj. Det är därför viktigt att förstå konsekvenserna av en intäktskälla som ödelägger naturen.

 Undervisning på landsbygden

Miljöundevisningen är en viktigt del av utvecklingsarbetet i byarna. Save the Orangutans lokala samarbetspartner, BOS, och landsbyarnas egna talesmän informerar invånarna om sambandet mellan till exempel användandet av kvicksilver vid gruvbrytning och förorenat dricksvatten eller om den skadliga inverkan det har på fiskbeståndennär man fångar fisk med hjälp av dynamit.

Förebyggande informationsarbete

För Save the Orangutans samarbetspartner är det viktigt att ha en god relation till den befolkning som lever nära orangutangen. Om en orangutang hålls fången i en landsby eller om en bonde håller på att anlägga en skogsbrand kommer den lokala partnern hålla ett möte där hela byn informeras om varför orangutangen är fredad och ska leva i det vilda och hur de kan undvika framtida skogsbränder.

Forskningscenter och plantskola

Forskningscentret Tuanan i Mawasområdet har en plantskola som lokala skolklasser kan besöka. Här får de undervisning i regnskogens sällsynta växter, hur de använts under generationer och varför de är viktiga att bevara. På centret Tuanan studerar internationella forskare vilda orangutangers beteende. Här förs en dialog bådde med de lokala samhällena och med resten av världen.