Lokla förankring

Det är väldigt viktigt både för Save the Orangutan och samarbetspartnern BOS att projekten i byarna är hållbara. Det kräver att behov, vilja och förmåga ska komma från landsbyn själv. Save the Orangutan och BOS bidrar med verktyg för att stötta processen.

Behovsutredning

Save the Orangutans lokala samarbetspartner BOS arbetar helt från fältet. En talesman för varje landsby koordinerar samarbetet med byns övriga invånare. Tillsammans kartlägger de vilket behov som finns i byn och hur man bäst proriterar arbetet för att täcka behoven. När man befinner sig i en akut fattigdom kan det vara svårt att tänka längre bort än nästa dag.

Lokal talesman

Det är landsbyarna själva som ska driva projekten. Save the Orangutans projektledare och representanter för den lokala samarbetspartnern besöker landsbyarna regelbundet men till vardags är det en lokal talesman som är ansvarig för projektens drivkraft. Talesmannen är en person som byn har förtroende och respekt för.

Frivilligt deltagande

Det finns en tendens till att betala byborna för att delta i utvecklingsprojekt som ska förbättra deras liv. Detta tankesätt menar vi, är inte hållbart, projektet blir bara lyckat om det anses som viktigt och effektivt av deltagarna själva.