Skogsskövling

Det värdefulla regnskogsvirket används över hela världen. Den illegala avverkningen hotar nationalparker och skyddad regnskog. Det har alltid varit populärt att skaffa timmer från Borneos regnskog. I och med globaliseringen har efterfrågan ökat. Samtidigt har det blivit enklare att komma åt skogen, ju mer skog som avverkas, ju fler vägar anläggs i områdena.

 
 
 

Den låglänta regnskogen

Orangutangerna bor i den låglänta skogen. Denna skog är samtidigt den mest eftertraktade för timmerföretagen och den skog som är lättast att fälla. Nästan all låglänt regnskog på Borneo är borta.

Illegal skogsskövling

Regnskogen kan vara godkänd för avverkning, men små delar av regnskogen på Borneo är fredad. Även om största delen av regnskogen är godkänd som produktionsskog menar man att 90% av avverkningen är illegal. Det betyder att man skövlar skogen utan tillstånd – bland annat i nationalparker.

Global efterfrågan

Efterfrågan på regnskogsvirket är globalt. Utländska verksamheter anlitar lokala spanare som känner till skogen för att hjälpa till att hitta de mest lönsamma träden.