Palmolja - hotet mot orangutangen

Det största hotet mot orangutangen är produktionen av palmolja. Orangutangens hem, regnskogen, avverkas för att ge plats för plantager som kan leverera billig vegetabilisk olja till resten av världen.

Här finns frågor och svar om palmolja >>

 
 
 

Ökande efterfrågan på palmolja

Efterfrågan på palmolja ökar, både i Indonesien och globalt. Trots ett internationellt fokus på de miljömässiga konsekvenserna importerar Sverige årligen mer än 103 000 ton palmolja, då vegetabilisk olja används i livsmedel, rengöringsmedel och i biodiesel.


Europas användning av biodiesel driver efterfrågan

Palmolja är världens mest använda vegetabiliska olja på grund av dess många kvaliteter och billiga pris. Palmolja finns i en mängd varor på stormarknaderna som schampo, färdigrätter, kakor och rostad lök. Senast är det dock användningen av palmolja i biodiesel i Europa som har bidragit till att driva upp efterfrågan. Europa är världens näst största palmoljeimportör, och under 2014 användes 46 procent av den importerade palmoljan för att framställa biodiesel. En ökning med 606 procent sedan 2010.


Biodiesel av palmolja är inte klimatvänligt

I EU-lagstiftningen anses biodiesel vara koldioxidneutral, och för att stärka den gröna omställningen har EU ett mål om att 10 procent av bränslet år 2020 ska utgöras av biodiesel. Tyvärr är koldioxidutsläppen från biodiesel av palmolja tre gånger högre än vid användning av fossil diesel, om man räknar in skövlingen av regnskogen som äger rum för att producera palmoljan.


Varför är palmoljeindustrin ett problem?

När regnskogen huggs ner och byts ut mot palmoljeplantager tvingas orangutangerna bort från sitt hem. De tvingas söka sig till nya områden där födan kan vara knapp. Samtidigt fortsätter industrin att hugga ner regnskogen i olika delar av ett område, vilket till slut skär av orangutangernas flyktvägar och skiljer de olika bestånden från varandra. De överlevande orangutangerna isoleras i små områden av regnskog och kan varken finna föda eller andra orangutanger att para sig med. I jakt på föda söker de sig ibland in på palmoljeplantagerna, där de ses som skadedjur av människorna och därför ofta dödas. Små orangutangungar tas från sin dödade mamma och säljs illegalt som husdjur. 

I samband med avverkningarna bränns skogen bränns ner för att göra plats för plantagerna. Om bränderna sprider sig kan de medföra kolossala och okontrollerade skogsbränder som ödelägger ännu mer skog. Den kraftiga rök som bildas förorenar atmosfären och påverkar klimatet.


Certifiering av palmolja

Organisationen Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) är en sammanslutning av olika aktörer med olika typer av anknytning till palmoljeindustrin. RSPO är ursprungligen ett initiativ från WWF och syftar till att utveckla riktlinjer och förutsättningar för hållbar palmoljeproduktion. RSPO vänder sig till alla aktörer i kedjan - från oljepalmplantager till användare. Bland de 21 svenska medlemmarna finns IKEA, Coop, Lantmännen och ICA. 

Som medlem av RSPO förpliktar man sig till att leva upp till krav som säkrar högre hållbarhet och minskar förstörelsen av orangutangernas regnskogshem. 


Vad kan du göra?

Det har riktats en del kritik mot certifieringen och effekten av den har ifrågasatts.  Men det råder inget tvivel om att du som konsument sänder en signal genom att fråga efter RSPO och hållbarhetscertifierade produkter när du köper dina varor.

Ett nytt EU-direktiv kräver nu att innehåll av palmolja ska vara synligt och utskrivet på varudeklarationen. Därmed kan du som konsument aktivt ta ställning till om du vill köpa produkter med palmolja i eller inte. Du kan köpa RSPO-märkt palmolja som är framställd med hänsyn till regnskogen och dess innevånare.

Du kan också stödja icke-statliga organisationer som Save the Orangutan, som arbetar för att påverka myndigheterna i de länder som producerar palmolja att ställa krav på hållbarhet till industrierna.Fakta om palmolja och orangutanger

  • Indonesien och Malaysia producerar cirka 90 % av världens palmolja.
  • Indonesien har planer på att expandera området för palmolje-produktion, till en storlek som motsvarar cirka en tredjedel av Sveriges storlek år 2020.
  • Sedan 2000 har ett regnskogsområde som motsvarar två gånger Västernorrlands läns storlek skövlats på Borneo.
  • Cirka 3 000 orangutanger dör varje år till följd av avskogning.
  • Under sommaren 2016 förklarades Borneos orangutanger ”akut hotade” av IUCN*, vilket innebär att det finns en ”extremt hög risk för att den försvinner i det vilda”.

Fakta om palmolja och biodiesel

  • Europa är världens näst största importör av palmolja.
  • 60 % av den importerade palmoljan används i energi- och transportsektorn.
  • 46 % av den importerade palmoljan används till biodiesel.
  • Palmolja baserad biodiesel avger 3 gånger så mycket koldioxid som fossil diesel om man beaktar ILUC-utsläppen*.

*ILUC  står för Indirect Land-Use Change och hänvisar till CO2- utsläpp på grund av omstrukturering av frodiga områden för odling av grödor för användning i biodiesel.Krav till industrin

Save the Orangutan arbetar med vår indonesiska partner BOS Foundation för att utveckla kravspecifikationerna till palmoljeindustrin i centrala Kalimantan, dvs. den centrala delen av Indonesiska Borneo. BOS har under en längre tid försökt att upplysa de lokala beslutsfattarna om den problematiska situationen - industrin tar inte hänsyn till den fridlysta och utrotningshotade orangutangen. Detta har medfört att BOS nu arbetar för att hitta en standard, en så kallad "best management practice" som tar hänsyn till både produktivitet och orangutanger. Hittills har de lokala politikerna ålagt endast en oljepalmsplantage att följa dessa krav, men målet är at kravet ska ställas på alla palmoljeverksamheter att följa modellen.