Orangutangens levnadsplats

Några av världens största regnskogsområden ligger på Borneo. Den frodiga regnskogen är hemmiljö för orangutangen som idag bara lever här och på ön Sumatra. Regnskogen är dessutom hem för många andra djur- och växtarter som bara kan leva i detta ekosystem.

 
 

Unikt djur- och växtliv

Regnskogen innheåller en mycket hög grad av biodiversitet. Här finns 15 000 växtarter och 700 trädsorter, varav 155 bara återfinns på Borneo. Som jämförelse finns det bara 50 trädsorter i hela Europa. De låglänta skogsområdena, där orangutangerna bor, är mycket näringsrika och här växer träd som blir upp till 50 meter höga. Regnskogen är också hem till den utrotningshotade pygmeelefanten och många fler sällsynta djurarter.

Den oumbärliga torvmossen

Regnskogen omvandlar CO² till syre och är viktig i förhållande till hela planetens balans. Den näringsrika torvmossen i de låglänta skogsområdena binder dessutom stora mängder CO². Torven reglerar och renar vattnet i områdena och är därför en oumbärlig del av ekosystemet.