Hot mot orangutangen

På bara 60 år har hälften av Borneos orangutanger försvunnit. Varje år försvinner ytterligare 2000-3000. Den senaste uppdateringen av orangutanger från 2004 säger att det finns 104 000 kvar på Borneo. Det låter som ett väldigt stort antal men antalet ska ses i förhållande till ett antal kritiska faktorer.

 
 

Skövling av livsmiljöerna

Skövling av orangutangens livsmiljö, den tropiska regnskogen, hotar den vilda orangutangens överlevnad. När skogen försvinner mister orangutangen sin födokälla och tillflyktsort och tvingas leva nära inpå människan. Ett möte som ofta är ödesdigert för orangutangen. De vuxna djuren anses vara skadedjur på plantagerna och slås ihjäl, medans ungarna säljs på den illegala husdjursmarknaden. En annan viktig faktor är att skövlingen av regnskogen skiljer bestånden åt så risken för inavel ökar.

En sårbar art

Orangutanghonan blir könsmogen först vid 12-15 års ålder. Orangutangen är det däggdjur i världen som har den långsammaste reproduktionstakten. Vanligtvis går det 6-8 år mellan födslar innan honan blir dräktig igen och honan föder liksom människan vanligtvis endast en unge. Dessutom är ungen beroende av sin mamma upp till 8 år efter födseln innan de kan klara sig på egen hand. Därför är reproduktionstakten även långsammare än andra primater. Detta gör orangutangen till en mycket sårbar som art.  Honorna stannar ofta också helst i sitt eget territorium, även om träden fällts och det inte längre finns mat och de är obeskyddade.

Skogsbrand >

Kan en regnskog verkligen brinna? Ja, dessvärre. När det tropiska ekosystemet ödeläggs blir skogen lättantändlig.

Skogsskövling >

Hela världen efterfrågar det ädla träslaget i regnskogen på Borneo.

Palmolja >

Indonesien är världens största producent av palmolja. Regnskogen skövlas till fördel för plantager.

Gruvdrift >

Med förhoppningar om snabba vinster anlägger ursprungsbefolkningen guldgruvor längs regnskogens floder, både detta och den stora industriella gruvdriften ödelägger naturen.

Husdjurshandel >

Orangutanger är populära husdjur trots att det är olagligt och mycket olämpligt.