Orangutanghanen

När en orangutanghanne börjar bli vuxen i 8-10-årsåldern utvecklar den karakteristiska kindpåsar som är utstående fettpåsar i ansiktet. Ju större kindpåsar desto mer populär blir hannen bland honorna. Hannarna lever isolerat från andra hannar, men vid möte med en fertil hona kan hanarna slåss om rätten till parning.

 
 

Kallar till parning

Under parningssäsongen använder en dominant hanne sin luftstrupe till att utstöta ett långsträckt rop (long-call). Ropet kan höras på en kilometers avstånd och är till för att locka till sig fertila honor samt att skrämma bort konkurrerande hannar. Honorna föredrar de stora, tunga dominanta hannarna med stora kindpåsar. De mindre dominanta och lättare hannarna får själva söka upp honorna och använda sin list för att få fatt i en hona. Hannen stannar hos honan i några dagar för att vara säker på att hon blivit befruktad. Därefter återvänder han till sitt liv i ensamhet. 

Lyssna till en stor orangutanghannes parningsrop på denna video från Tuanan-forskningscentret.