Gruvdrift

Den småskaliga gruvdriften är på uppgång. Den illegala användningen av kvicksilver förorenar naturen för både djur och människor och avverkningen av skog till fördel för gruvdriften har fått stora konsekvenser för regnskogen och dess djurarter.

 
 

Skadlig smågruvsdrift

Gruvdrift har alltid funnits på Borneo. De senaste åren har dock smågruvsdriften ökat. Tillsammans med den stora industriella gruvdriften utgör den småskaliga driften ett stort hot mot orangutangen och dess livsmiljö. När gruvdriften sker med användandet av kvicksilver får det stora skadliga konsekvenser på den omkringliggande miljön.


Desperation och fattigdom

Det är desperation och fattigdom som får byborna att ge sig in i det illegala gruvarbetet. Utrustning till gruvbrytningen är dyr och när en familj har investerat i utrustningen är det en livslång investering. Jakten på inkomster får dock stora konsekvenser för byborna eftersom gruvbrytningen föreorenar fisken de äter och vattnet de dricker. För att inte tala om den skog som avverkas när gruvbrytningen sker på marken.


Kvicksilver och skogsskövling

Ett av de största problemen med gruvdriften är användandet av kvicksilver. Kvicksilver binder guldet till sig och används för att åtskilja guld från stenblock. Den småskaliga gruvdriften utgör den största delen av världens samlade kvicksilverförbrukning. Användandet av kvicksilver vid gruvbrytning är olagligt men pågår fortsatt. Ett annat problem är skövlingen av skog till fördel för gruvor på marken. Det uppstår risk för erosion när träden fälls och näringsämnena försvinner från jorden ut i vattnet, där det ödelägger den naturliga balansen.


 

 

Alternativa intäktskällor

Save the Orangutan arbetar för att minska den illegala gruvbrytningen. Bland annat stöttar vi bybor, med hjälp av danska Civilsamfund i Utveckling, för att skapa alternativa, hållbara intäktskällor i de lokala byarna Läs mer >>