Save the Orangutan Sveriges styrelse

 

Jakob Lind - Ordförande 

Jakob Lind (född 1966) är VD för kommunikationsbyrån Futurniture. Han är en erfaren kommunikationsstrateg med inriktning på samhällskommunikation och har varit ordförande i svenska Save the Orangutan sedan starten 2007,  samt även varit styrelseledamot i danska Save the Orangutan under två år. Under tiden 2000-2008 var han ordförande i IT-företaget Polopoly. 


Ulrika Lamberth - Vice Ordförande

Ulrika Lamberth (född 1973) är PR-ansvarig på Huddinge kommun. Hon har tidigare arbetat som pressansvarig på Skogsstyrelsen och på Greenpeace Norden. Hon har också varit kommunikatör på Konsumentföreningen Stockholm samt Stockholms läns landsting. Hon var också ledamot i styrelsen i svenska Save the Orangutan 2008-2011. 


Birk Andersson - Kassör

Birk Andersson (född 1987) bor i Malmö, studerar Masterprogrammet i Klimatstrategi vid Lunds universitet och arbetar vid sidan om på Malmö Stad. Han har tidigare varit sysselsatt inom framförallt Naturskyddsföreningen, både i styrelsen i Malmö, som trainee och projektanställd på Naturskyddsföreningen Skåne. Han har fått ett par böcker med haiku-dikter utgivna varav "Mörk Grön Haiku" (2018) har klimat- och miljö-tema.

 

Anna Wohl - Ledamot

Anna Wohl (född 1960) är konsthistoriker och översättare med engelska som modersmål och driver egen firma för översättning och textredigering. Hon har tidigare arbetat på Getty Research Institute i Los Angeles, arbetar nu på en publikation om lokal byggnads- och kulturvård i Kullabygden, och är aktiv styrelseledamot i Swedish Women's Educational Association, SWEA.


Johanna Gittne - Ledamot

Johanna Gittne (född 1971) driver företaget GMC AB som erbjuder kompetensutveckling inom olika områden samt skriver och ger ut ledarskapsböcker för reflektion och inspiration. Hon har erfarenhet som sakkunnig i arbetsrätt, ledarskap och organisationsutveckling i flertalet styrelser under många år samt övriga ledamotuppdrag. 


Samtliga ledamöter är bosatta i Sverige.

Här kan du läsa föreningens stadgar >>

Här kan du läsa protokoll från årsmöte >>


Valberedningen


Cecilia Zetterberg

Katarina Hjertonsson