Save the Orangutan Sveriges styrelse

 

Jakob Lind - Ordförande 

Jakob Lind (född 1966) är VD för kommunikationsbyrån Futurniture. Han är en erfaren kommunikationsstrateg med inriktning på samhällskommunikation och har varit ordförande i svenska Save the Orangutan sedan starten 2007,  samt även varit styrelseledamot i danska Save the Orangutan under två år. Under tiden 2000-2008 var han ordförande i IT-företaget Polopoly. 

Jennie Byström - Kassör

Jennie Byström (född 1980) är auktoriserad revisor och internrevisor på Santander Consumer bank. Hon har tidigare arbetat på revisionsbyrån BDO. Jennie har varit ledamot i styrelsen för svenska Save the Orangutan sedan våren 2010. 

Ulrika Lamberth - Ledamot / Vice Ordförande

Ulrika Lamberth (född 1973) är PR-ansvarig på Huddinge kommun. Hon har tidigare arbetat som pressansvarig på Skogsstyrelsen och på Greenpeace Norden. Hon har också varit kommunikatör på Konsumentföreningen Stockholm samt Stockholms läns landsting. Hon var också ledamot i styrelsen i svenska Save the Orangutang 2008-2011.

Samtliga ledamöter är bosatta i Sverige.

Här kan du läsa föreningens stadgar >>

Här kan du läsa protokoll från årsmöte >>


Valberedningen


Jens Lamberth

Cecilia Zetterberg