Kvalitetskod - Giva Sverige

Save the Orangutan är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Detta innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden här. 

Effektrapport 2018

Save the Orangutans
effektrapport för 2018 hittar du här.


Effektrapport 2017
Save the Orangutans
effektrapport för 2017 hittar du här.


Effektrapport 2016

Save the Orangutans 

effektrapport för 2016 hittar du här.


Effektrapport 2015

Save the Orangutans

effektrapport för 2015 hittar du här