Information gällande ersättning till generalsekreteraren i Save the Orangutan Sverige


Sekretariatet för Save the Orangutan Danmark har även hand om sekretariatsfunktionen för den svenska organisationen. Generalsekreteraren i den danska organisationen handhar även rollen som generalsekreterare för Save the Orangutan Sverige. Generalsekreteraren mottar inte ersättning för sin roll i den svenska organisationen.
 

Läs mer om generalsekreteraren >>