Om Save the Orangutan

Föreningen Save the Orangutan är en ideell förening vars syfte är att säkra den akut utrotningshotade orangutangens överlevnad och bevara dess livsmiljöer. I detta ingår att arbeta för en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling tillsammans med lokalbefolkningen.

Save the Orangutan anser att orangutanger har en plats i naturen – även i framtiden. Med hjälp av hängivna bidragsgivare har vi under 10 år arbetat för att säkra den vilda orangutangens överlevnad och bromsa skövlingen av orangutangens hem – regnskogen.

 
 

Bidrag som gör skillnad

Borneos regnskog försvinner och den vilda orangutangen är akut utrotningshotad.

15 000 danska och 1300 svenska privata bidragsgivare hjälper Save the Orangutan att göra stor skillnad för orangutangen på Borneo. Genom Save the Orangutan bidrar de till att rädda, rehabilitera och frisläppa orangutanger som blivit hemlösa på grund av skogsskövling eller som illegalt hållits som husdjur. 


Regnskogen måste räddas

Save the Orangutan samarbetar bland annat med den Indonesiska partnern Borneo Orangutan Survival (BOS)  Foundation för att skydda vilda orangutanger i deras regnskogshem. Genom att bevara regnskogen säkras områden som de hemlösa orangutangerna kan frisläppas i.

Lokalt samarbete

För att minimera de illegala aktiviteter som ödelägger ett av jordens viktigaste ekosystem, samarbetar Save the Orangutan med lokala myndigheter. Vi involverar lokalbefolkningen i arbetet med att rädda orangutangen och regnskogen och hjälper dem att skapa hållbara försörjningsmöjligheter.


Save the Orangutan står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige  -  Branschorganisationen  för tryggt givande.

Svensk Insamlingskontrolls kontrollerar Save the Orangutans hela verksamhet.
Organisationen innehar ett 90-konto. Bankgiro: 900-1421 - Plusgiro: 90 01 42-1.


Adoption av orangutanger

Genom vår samarbetspartner BOS Foundation gör Save the Orangutan det möjligt för orangutanger som vuxit up i fångenskap att återvända till det fria.

På räddningscentret Nyaru Menteng tränas orangutangerna i de färdigheter som krävs för att kunna klara sig på egen hand i regnskogen.

Adoptera en orangutang och hjälp den på sin väg tillbaka till regnskogen!
Läs mer om våra orangutanger här >>

 

KONTAKTA OSS

Telefontid på svenska: tis och tors 9.30 - 15.00
Övrig telefontid på danska eller engelska: 
må, ons, fre 9.30-15.00

info@savetheorangutan.se

Läs om oss som jobbar på kontoret >>