Årsmöte

Save the Orangutan är en ideell föreningen och styrs därigenom av sina stadgar. Högsta beslutande organet i föreningen är årsmötet. Detta skall enligt stadgan hållas varje år i maj månad. Kallelse till årsmötet skickas ut tre veckor innan mötet hålls via nyhetsbrev och information om årsmötet läggs upp på hemsidan.

Årsmötet för 2018 hölls den 7. maj 2018 i Stockholm.  

 
 

KONTAKTA OSS

Telefontid: mån-fre 9.30 - 15.00
E-post: info@savetheorangutan.se