Årsmöte

Save the Orangutan är en ideell föreningen och styrs därigenom av sina stadgar. Högsta beslutande organet i föreningen är årsmötet. Detta skall enligt stadgan hållas varje år i maj månad. Kallelse till årsmötet skickas ut tre veckor innan mötet hålls via nyhetsbrev och information om årsmötet läggs upp på hemsidan.

Styrelsen kallar till årsmöte 2019 den 15 maj klockan 19.00.

Anmäl dig via info@savetheorangutan.se senast den 7 maj 2019 klockan 12.00.
Märk ditt e-postmeddelande med "Årsmöte".


Vi ser framemot att se dig där!


 
 

KONTAKTA OSS

Telefontid: mån-fre 9.30 - 15.00
E-post: info@savetheorangutan.se