Årsmöte

Save the Orangutan är en ideell föreningen och styrs därigenom av sina stadgar. Högsta beslutande organet i föreningen är årsmötet. Detta skall enligt stadgan hållas varje år i maj månad. Kallelse till årsmötet skickas ut tre veckor innan mötet hålls via nyhetsbrev och information om årsmötet läggs upp på hemsidan.

Årsmötet för 2018 är den 7. maj kl. 19.00 i Stockholm. 

Kallelse och dagordning av årsmötet 2018 hittar du här >>

 
 

KONTAKTA OSS

Telefontid: mån-fre 9.30 - 15.00
E-post: info@savetheorangutan.se