Årsmöte

Save the Orangutan är en ideell föreningen och styrs därigenom av sina stadgar. Högsta beslutande organet i föreningen är årsmötet. Detta skall enligt stadgan hållas varje år i maj månad. Kallelse till årsmötet skickas ut tre veckor innan mötet hålls via nyhetsbrev och information om årsmötet läggs upp på hemsidan.

Årsmötet 2019 hölls den 15 maj klockan 19.00.


Här kan du läsa protokollet från årsmötet 2019

 
 

KONTAKTA OSS

Telefontid: mån-fre 9.30 - 15.00
E-post: info@savetheorangutan.se