2014-12-12

Frågor och svar om palmolja

 

Vad är palmolja?

Palmolja är en vegetabilisk olja som utvinns från oljepalmens frukter och fruktkärnor. Oljepalmen kommer ursprungligen från Afrika men odlas idag främst på plantager i Sydostasien. Indonesien står för 54 procent av världens palmoljeproduktion. Palmoljan spelar därför en viktig roll för Indonesiens ekonomiska utveckling.

Vad används palmolja till? 

Den vegetabiliska oljan används i allt från livsmedel och kosmetika till rengöringsprodukter, ljus och biobränsle. Palmolja är den mest använda vegetabiliska oljan i världen. Anledningen är bland annat att den är väldigt resurseffektiv. Det är relativt billigt att odla oljepalmer och de växer upp snabbt. Dessutom går det att utvinna mycket mer olja ur oljepalmens frukter och fruktkärnor än vad det gör med många andra vegetabiliska oljor.    

Varför är palmoljan ett viktigt ämne för Save the Orangutan?

Etablering av palmoljeplantager är den största orsaken till skogsskövling på Borneo och därmed det största hotet mot orangutangen.

Hur många av Nyaru Mentengs orangutanger har hittats i plantager?

90 % av orangutangerna på Nyaru Mengeng har hittats hemlösa i nyanlagda plantager, oftast av privatpersoner som antingen har tagit hem orangutangen som husdjur eller i bästa fall kontaktat myndigheterna eller Nyaru Menteng direkt.

Hur vet jag om det finns palmolja i de produkter jag köper?

Från och med 13 december 2014 träder ett EU beslut i kraft som kräver att det framgår på livsmedelsprodukter vilken typ av vegetabilisk olja som ingår i produkten och var den kommer ifrån. I andra produktkategorier kan den presenteras med många olika namn och är därför väldigt svår för konsumenten att upptäcka.

Ska man undvika palmolja helt och hållet?

Nej, inte nödvändigtvis. Lyckligtvis sker det mycket i branschenoch det kommer nu produkter som innehåller RSPO-certifierad palmolja. Produktion av palmolja är det mest arealeffektiva sättet att producera vegetabilisk olja på. Så om du väljer en produkt med t ex raps- eller sojaolja kan det ha upptagit en större areal någon annan stans i världen för att producera samma mängd olja.

Vad är RSPO?

RSPO står för Round table of Sustainable Palm Oil. Det är en certifiering utvecklad i samarbete mellan industrin, WWF och andra gröna organisationer. Certifieringen anger ramar med hänsyn till miljö, medarbetare, användning av bekämpningsmedel och spårbarhet av palmolja.

Är RSPO hållbart?

Save the Orangutan anser inte att RSPO är en hållbar certifiering. Det finns mycket positivt med certifieringen, men kraven är inte så ambitiösa som man skulle kunna tro. Det är dock en positiv utveckling inom industrin och är idag konsumentens bästa möjlighet att stötta en ansvarsfull utveckling i palmoljeindustrin.

Varför rekommenderar Save the Orangutan RSPO?

Save the Orangutan rekommenderar RSPO då det idag är ett bra sätt för konsumenten att stödja en positiv utveckling i palmoljeindustrin.

Vad händer med den regnskog som redan är fälld?

Omkring en tredjedel av Borneos regnskog har försvunnit under perioden 1973-2010. Hälften har avverkats till fördel för palmoljan. Palmoljan skapar arbetstillfällen för miljoner i Indonesien. Det skulle därför inte vara hållbart att lägga ner de nuvarande plantagerna. Save the Orangutan arbetar för att det inte fälls ytterligare regnskog till fördel för plantager och att det återplanteras på områden som är övergivna eller förstörda så att det med tiden återigen kan växa regnskog.