23-10-2014

Extraordinärt årsmöte

Save the Orangutans styrelse kallar till extraordinärt årsmöte 24 november 2014 kl. 18.30

Kom och få en inblick i föreningens arbete och träffa andra medlemmar.

Plats:
Futurniture
Regeringsgatan 4
111 53 Stockholm
Sverige

OSA: medlemsservice@savetheorangutan.org senaste den 24 november 2014 kl. 12:00. Märk email med "Extraordinärt Årsmöte".

Eventuella förslag/motioner till årsmötets dagordning skall ha kommit styrelsen tillhanda senaste en vecka innan mötet. Skicka dessa till Generalsekreterare Claus Staunstrup Nilsson på claus@savetheorangutan.org - Märk email med "Förslag till Årsmötet 2014".

Dagordning:

Dagordningen för årsmötet är följande:

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän
2. Att årsmötet behörigen utlyst
3. Godkännande av dagordningen
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsen föreslår ändringar i föreningens stadgar.
Förslaget genomgås på årsmötet.
6. Val av ny styrelseledamot
7. Medlemmarnas förslag ("motioner")
8. Val av valberedning
9. Övriga frågor

Väl mött!

Save the Orangutan Sverige