09-12-2014

Palmoljan blir synlig på livsmedel

Det schampo du använder, den choklad du äter, det ljus du tänder inför julen kan ha ett orangutang-liv på samvetet. Produktionen av palmolja är den största orsaken till regnskogsskövlingen i Indonesen och Malaysia. Från och med den 13 december kräver ett nytt EU-direktiv att det framgår på livsmedel om de innehåller palmolja. 

Palmolja har fram tills nu varit en osynlig ingrediens i var tredje dagligvara. Oljapalm Produkter som tvål, pålägg, kex och glass innehåller alla palmolja, vi vet bara inte om det då oljan framgår på varudeklarationen som vegetabilisk olja – precis som olja från soja, solros- och rapsolja. Detta ändrar sig dock den 13 december då ett nytt EU-direktiv kräver att palmoljan blir synlig på varudeklarationen på livsmedelsprodukter. Synligheten ger nu konsumenten en valmöjlighet, att kunna ställa krav på ansvarsfullhet i den mycket snabbt växande och problematiska palmoljeindustrin. 

Stort hot mot orangutangen

Danskan Lone Dröscher Nielsen från Save the Orangutan har sett Lone Dröscher Nielsen på Nyaru Menteng i 1998 konsekvenserna av den snabbt växande palmoljeindustrin på nära håll. År 1999 etablerade hon ett rehabiliteringscenter för utsatta orangutanger i provinsen Central Kalimantan på Indonesiska Borneo. ”Det exploderade under den perioden”, berättar hon, ”vi fick 100 nödställda orangutanger in på centret, varje år – och 90 % av dem hade förlorat sitt regnskogshem då palmoljeproducenter hade fällt det”. Palmolja är den största anledningen till den massiva skövlingen av regnskog i Indonesien och Malaysia och därmed också den huvudsakliga anledningen till att orangutangen är hotad. 

En industri med ett högt pris

I de lågt liggande områdena i regnskogen, den plats där orangutangerna föredrar att leva är trädsorten så eftertraktad och inkomstbringande att timmerhuggaren kan Högt pris finansiera en palmoljeproducents etablering av en ny plantage. Därför är det ofta orangutangernas hem som är den mark som är mest attraktiv att fälla för bruk inom palmoljeindustrin. Orangutangerna dör när deras hem försvinner, till följd av själva nedhuggningen eller direkt efter då de inte längre kan hitta föda eller har någon stans att bo. ”Äter de oljepalmens skott blir de dödade, precis som skadedjur”, berättar Lone Dröscher Nielsen. Orangutangerna  blir fångade i små skogsfickor efter fällningen av stora områden och kan inte komma i kontakt med varandra, vilket också är anledningen till att populationerna blir extra sårbara då de inte kan föröka sig. 

En grön öken

Men problemen tar inte slut här. Vid etablering av oljepalmplantager används öppen eld för att rensa upp stora områden skog - det friger enorma mängder av den CO2 som är lagrad i skogens torvmark och allt för ofta antänder mer skog än planerat. På grund av avverkning och skogsbränder i torvmossen är Indonesien en av världens största utsläppskällor av drivhusgaser. Borneo huserar en av världens äldsta och mest artrika regnskog. Skogsbränderna betyder alltså att vi tappar enormt mycket unik natur vilket också får stora konsekvenser för de människor som lever i och av skogen. Plantagernas monokultur är ett stort problem och ett massivt förbruk av både pesticider och herbicider håller oönskade djur och växtarter borta och skapar i stället en grön öken med endast oljepalmer, så långt ögat kan nå. 

Kan odlas med respekt för skog och djur

Problematiken kring palmolja är dock inte svart eller vit. Oljepalmplantager livnär flera miljoner människor i Indonesien och oljepalmen ger betydligt större utdelning Orangutang per areal än andra vegetabiliska oljor gör. Lyckligtvis är delar av industrin medvetna om problemen och vill förändra situationen. Det kräver dock ett samarbete mellan både industrin lokalt men också förhandlare globalt. RSPO är en certifieringsordning utvecklad genom samarbete mellan industrin och gröna organisationer. RSPO ställer krav på produktionen och möjligheten att spåra palmoljan vi hittar i våra dagligvaror. Fler och fler verksamheter sätter upp mål för omställning till certifierad palmolja i sina produkter och konsumenterna kan kolla efter ”RSPO” och ”Green Palm” märket på livsmedelprodukterna i butikerna. 

Synlighet ger en valmöjlighet – men också ansvar.

Den 13 december ser vi inte om våra mat- och livsmedel-produkter är producerat med hänsyn till skog och miljö men att palmoljan överhuvudtaget blir synligt deklarerad är ett stort första steg mot en långsiktig och hållbar industri. Lone Dröscher Nielsen hoppas att den nya lagen får konsumenterna att efterfråga certifierad palmolja som är producerad med ansvar för djur och natur, ”…Nu kräver de bara att du, jag och alla andra förhåller oss mer kritiskt till vad det är vi tar ner från hyllorna i matbutiken:” som Lone Dröscher Nielsen säger, ”- att vi själva tar ansvar och därmed gör handlarna och industrin uppmärksam på att de ska göra det samma”. 

Frågor och svar om palmolja >>