Uppköp av regnskog

Den indonesiska staten äger all skog på den indonesiska delen av Borneo. Det är inte möjligt att köpa denna regnskog men man kan köpa nyttjanderätten till regnskogen. Oftast säljer staten nyttjanderätten till industrin som fäller skogen. Save the Orangutan har medverkat till att köpa nyttjanderätt till regnskog för att skydda den mot avverkning.

 
 

Köper skog frö att bevara

Med undantag för några få fredade områden kan nyttjanderätten till all skog på Borneo köpas av industrin. Under 2009 fick Save the Orangutans samarbetspartner i Indonesien efter långa förhandlingar äntligen köpa ett 864 km² stort regnskogsområde på nästan samma villkor som industrin. Området kallas RHOI och ligger i östra Kalimantan på Borneo.

Ursprungsbefolkningens rätt till skogen

En lagändring från 2014 ger Borneos ursprungsbefolkning möjlighet att ansöka om äganderätten till den skog där de alltid levt och brukat. Det vill säga, ägarskapet går från staten till ursprungsbefolkningen. Med bidrag från danska Civilsamfund i utveckling kan Save the Orangutan nu stötta ursprungsbefolkningen med att söka formellt ägarskap. Alla undersökningar pekar på att ägarskap ger en stor känsla av ansvar gentemot sina egna naturresurser och därmed intresse för hållbarhet. 

Kehje Sewenskogen sett från luften

Se Jamartin Sihites video av Kehje Sewenskogen i RHOI här. Jamartin har filmat med sin mobiltelefon från helikopter.

Jamartion Sihite är chef för BOS, Save the Orangutans lokala samerbetspartner.