Hållbara inkomster

Det är svårt för småbönderna och fiskarna i utkanten av regnskogen att skaffa mat på bordet. Deras fisk försvinner på grund av föroreningar och deras marker och den skog, de skaffar maten i, överlåts till industrin av staten. De fattiga invånarna i byrna dras lätt med i illegala aktiviteter som avverkning och gruvbrytning, trots att det förvärrar både deras och orangutangernas situation.

Bättre inkomstmöjligheter

Save the Orangutan och den lokala partnern stöttar byborna med att skapa bättre inkomstmöjligheter. Detta ska minska de illegala aktiviteterna som ödelägger naturen. Samtidigt blir orangutangens överlevnad kopplad till bättre välfärd.

Minskar mellanhänderna

När byns invånare saknar marknadskunskaper är det lätt att hamna i händerna på en mellanhand. Med hjälp av upplysning, erfarenhetsutbyte och låne/spargrupper så blir dessa mellanhänder överflödiga. Bönderna får mycket mer för sitt gummi, rottingen och matvaror på marknaden när de inte behöver betala av på stora räntebelagda lån hos mellanhänderna och själva kan följa varorna.

Utgår från lokala förutsättningar

I arbetet med att skapa högre och mer hållbara intäkter siktar vi alltid in oss på det tillvägagångssätt som byn skaffar sin mat på och byns förmåga. Om byborna fiskar så stöttar vi dem genom att skapa fiskodlingar för att öka beståndet eller att förbättra vinsterna vid fiskförsäljning. Det kräver kanske att fisken bearbetas på ett nytt sätt eller att fiskarna lär känna fiskmarknaden bättre.

Fler redskap ger fler möjligheter

Det finns en tendensen till att en hel by livnär sig på samma sätt. Om gummiskörden blir dålig drabbar katastrofen därför hela byn. Save the Orangutans projekt går därför också ut på att ge landsbyarna redskap till att sprida ut sina intäktsmöjligheter. Svampproduktionen är ett exempel på en ny intäktskälla som det både finns marknad och förutsättningar för i många byar.

Kunskapsutbyte mellan byar

På grund av bristande infrastruktur och avsaknad av resurser finns inget naturligt utbyte av erfarenheter mellan byarna. Vi arrangerar studiebesök så att invånarna kan se hur andra har skaffat sig bättre intäkter. Om man ser att en fiskodling en bit ifrån den förorenade floden fungerar i en annan by är det lättare att själv investera i en.

Erfarenhetsutväxling

Save the Orangutan har medverkat till att skapa bygrupper och kvinnogrupper. Grupperna möts för utväxla erfarenheter om bland annat grödor, bearbetning och marknadsvillkor. Det är lättare att stå emot både den nyckfulla naturen och dyra mellanhänder när man har andra i ryggen och lättare att förhandla fram ett bra pris när man vet vad andra får för sina varor.

Möjlighet att låna och spara pengar

Save the Orangutan och BOS har haft stor framgång med att etablera låne- och spargrupper i landsbyarna. Man har provat olika former men de mest effektiva låne/spargrupperna finns i byn Timpah i Mawasområdet. Här betalar intresserade in till talesmannen varje månad och varje månad avgör de tillsammans vilka två-tre personer som får låna den samlade summan till en låg ränta. Även små lån kan göra stor skillnad för de människor i byn som gärna vill köpa ett lager till en butik, redskap eller kreatur.