Före frisläppningen

Orangutangerna tillbringar de sista åren i rehabiliteringsprocessen på det skyddade ö-universitetet. När det blir deras tur att frisläppas sövs de ner och körs tillbaka till centret. Här ska de vara i karantän i 60 dagar. På det viset kan veterinärerna försäkra sig om att de är friska när de släpps fria i sitt nya regnskogshem.

 

DNA-testas och förses med radiosändare

Under tiden orangutangerna sitter i karantän blir de DNA-testade. Testet berättar vilken underart de tillhör och därmed vilken del av Borneo de ska frisläppas i. De är viktigt att rätt underart hamnar i rätt område. De får också en radiosändare inopererad så att centret kan följa dem de första åren i regnskogen.

Gruppindelning efter temperament

Orangutangerna frisläpps ofta tillsammans med några andra orangutanger i samma situation. Grupperna sammansätts med hänsyn till orangutangernas temperament. Det får inte vara två mycket dominanta orangutanger i samma grupp, eller två som möjligen är extra sårbara och kräver extra övervakning. De mest dominanta orangutangerna får vänta lite på att släppas fria, så att de mindre dominanta får ett försprång i den nya livsmiljön.