Räddningsaktion: Emen

Ankomst till Nyaru Menteng: 5 januari 2000
Ålder vid ankomst: 4 år
Räddad från: En tillvaro som husdjur
Frisläppt: 2 nov 2012 i Bukit Batikaps fredade regnskog

Emen har haft en tuff start i livet. Men med hjälp av Nyaru Mentengs räddnings- och rehabiliteringsprogram lever hon nu i frihet med sin son.

 
 

Straffad för äggstöld

Emen räddades från ett liv som husdjur strax efter att Nyaru Menteng hade öppnat. Centret kontaktades av en privatperson som kände till en orangutang som hölls fången i byn Henda. Nyaru Mentengs räddningsteam ryckte snabbt ut. De fann den lilla svaga honan som bara hade en tumme på den högra handen. Hennes illegala ägare hade straffat henne genom att hugga av resten av fingrarna på grund av att hon stulit ägg.

Rehabiliterad i skogsskolan

När Emen tillfrisknat efter att ha varit felnärd påbörjades rehabiliteringsprocessen på Nyaru Menteng. I skogsskolan fick hon återigen lära sig naturliga färdigheter som hon glömt under sin fångenskap. Efter tre år flyttade hon till ön Kaja där hon fick pröva på livet nästan helt utan människor. På ön blev hon mor till hannen Embong under 2009.

Åter i frihet

Emen var bland de första husdjursorangutanger som blev frisläppta i fredad regnskog. Hon återvände till naturen 2 november 2012 och trots avsaknaden av fingrar från sitt tidigare liv i fångenskap, så klarar hon att leva som en vild orangutang tillsammans med sin son Embong.