Sluta hälla regnskogen i tanken!

Hjälp oss att uppmana EU-politikerna att förhindra att värdefulla regnskogsområden skövlas för att hälla biodiesel i tanken! Skriv under vårt brev till EU:s kommissionär för klimat och energi, Miguel Arias Cañete.

 

Skriv under här:

 

När det gröna alternativet blir svart

Varje år dör tusentals orangutanger till följd av avskogningen på Borneo. Avskogningen drivs av västs efterfrågan på palmolja. Europa är världens näst största importör av palmolja, och 2014 användes 46 % av den importerade palmoljan till biodiesel som hamnar i din bils tank – en ökning med 606 % sedan 2010.

 

Biodiesel av palmolja är inte klimatvänligt

I EU:s lagstiftning betraktas biodiesel som koldioxidneutral, och för att stärka den gröna omställningen är det ett mål att biodiesel vid 2020 ska utgöra 10 % av Europas bränsleförbrukning. Tyvärr är biodiesel i allmänhet inte ett klimatvänligt alternativ, om man inkluderar koldioxidutsläpp från de landområden som är involverade för att odla växten. På Borneo skövlas enorma regnskogsområden för att ge plats åt odling av oljepalmsplantager, och om man beaktar de koldioxidutsläpp som uppstår när dessa regnskogar skövlas är de faktiska koldioxidutsläppen upp till tre gånger högre än vid normal fossil diesel (se bilden nedan).

Det är helt svart – att man till stöd för den gröna omställningen accepterar användningen av diesel som avger ännu mer koldioxidutsläpp än tidigare.

 

Detta kräver Save the Orangutan:

 • EU-kommissionen bör vidta åtgärder som utfasar användningen av palmolja i biobränslen senast 2020 för att förhindra att EU:s transportsektor direkt eller indirekt bidrar till tropisk avskogning, förlust av biologisk mångfald och ökade växthusgasutsläpp.

 • EU bör senast 2020 fastställa kraven för hållbar produktion av palmolja som importeras till EU. Kraven måste åtminstone motsvara Danmarks åtaganden i Amsterdamfördraget, och de måste säkerställa att orangutangens regnskogshem inte skövlas till fördel för oljepalmplantager.

 • EU bör vidta åtgärder för att säkerställa att EU lever upp till sina egna åtaganden för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och tropisk avskogning samt bromsa långsiktiga utsläpp av växthusgaser på grund av import av varor.

Du kan läsa hela brevet här >>

 

Fakta om palmolja och biodiesel

 • Europa är världens näst största importör av palmolja.
 • 60 % av den importerade palmoljan används i energi- och transportsektorn.
 • 46 % av den importerade palmoljan används till biodiesel.
 • Palmolja baserad biodiesel avger 3 gånger så mycket koldioxid som fossil diesel om man beaktar ILUC-utsläppen*.

*ILUC  står för Indirect Land-Use Change och hänvisar till CO2- utsläpp på grund av
omstrukturering av frodiga områden för odling av grödor för användning i biodiesel.


Fakta om palmolja och orangutanger

 • Indonesien och Malaysia producerar cirka 90 % av världens palmolja.
 • Indonesien har planer på att expandera området för palmolje-produktion, till en storlek som motsvarar cirka en tredjedel av Sveriges storlek år 2020.
 • Sedan 2000 har ett regnskogsområde som motsvarar två gånger Västernorrlands läns storlek skövlats på Borneo.
 • Cirka 3 000 orangutanger dör varje år till följd av avskogning.
 • Under sommaren 2016 förklarades Borneos orangutanger ”akut hotade” av IUCN*, vilket innebär att det finns en ”extremt hög risk för att den försvinner i det vilda”.

*International Union for Conservation of Nature

Frågor och svar

Varför använder Europa palmolja i biodiesel? Ska man helt förbjuda användningen av palmolja? Och vad säger EU:s nuvarande lagstiftning på området? Dessa och många fler frågor besvaras här >>Här kan du se en kort film om relationen mellan biodiesel, avskogning, palmolja och jordens klimat:

 

 

Adoptera en orangutang

På orangutangcentret Center Nyaru Menteng får över 500 nödställda orangutanger hjälp varje dag. Du kan adoptera en orangutang och följa dess resan tillbaka till regnskogen.

Adoptera en orangutang här >>

Bevara regnskogen

Save the Orangutan arbetar med att säkra orangutangernas framtida regnskogshem. Vi skyddar befintlig regnskog och återställer ödelagda regnskogsområden.

Läs mer här >>

Läs mer om palmolja

Palmolja är en vegetabilisk olja som används i många produkter. Tyvärr odlas den bäst i tropiska områden, där plantagerna planteras på bekostnad av regnskogen.

Läs mer om palmolja här >>