Mega Rice project - en miljökatastrof

Det så kallade ”Mega Rice Project” var ett misslyckat statligt försök att minska Indonesiens matbrist. Projektet startade 1996 under ledning av tidigare presidenten Suharto. Målet var att förvandla en miljon hektar av torvmosseskog till risfält. 

 
 
 

Ville odla ris på Borneo

Indonesien hade tidigare stora risodlingar på ön Java, men när dessa risfält såldes för kommersiell exploatering vändes presidentens blick mot Borneo. Det beslutades att ett lika stort landområde på Borneo skulle ersätta de tidigare risfälten på Java. Att Borneos torvmarker var helt olikt de på vulkaniska Java togs det ingen hänsyn till.

Ödelade enorm torvmosse

Stora summor investerades i projektet. Regnskogen avverkades, kanaler grävdes och den känsliga torvmossen dränerades. Men det visade sig snart att torvmossemarken inte passade till risodling och det odlades aldrig något ris på den ödelagda ytan. Istället lämnade projektet en 500 000 hektar stor och förstörd torvmosse bakom sig i regionen centrala Kalimantan. Mawas var ett av de drabbade områdena och där jobbar idag Save the Orangutan för att återställa den förstörda torvmossen.

Många orangutanger dog

Tidigare bodde det många orangutanger i denna del av Borneo. Idag är området fortfarande som ett stort öppet sår i Borneos regnskogslandskap. Drygt 5 000 orangutanger dog till följd av projektet, tillsammans med en stor mängd andra djur.

Orsak till skogsbrand

1997 utbröt en enorm skogsbrand på Borneo. De torrlagda torvmossarna var tacksam grogrund för elden som snabbt spred sig okontrollerat. Bränderna fortsatte in på 1998 och var en katastrof för såväl människor som djur och natur. En tredjedel av Borneos alla orangutanger dog i bränderna. 

Långsam återhämtning

Indonesiens regering har idag erkänt skadorna på torvmosseskogen och har börjat återställa området. Även om åtgärder har vidtagits kommer det att ta mycket lång tid för området att återhämta sig och hittills har åtgärderna gått mycket långsamt. I Mawas jobbar Save the Orangutan med lokalbefolkningen för att återplantera den förstörda torvmossen