FRII-KODENSave the Orangutan står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i  Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.


Effektrapport 2017
Save the Orangutans
effektrapport för 2017 hittar du här.


nullEffektrapport 2016

Save the Orangutans effektrapport för 2016 hittar du här.


Effektrapport 2015

null

Save the Orangutans effektrapport för 2015 hittar du här