Palmolja: Frågor och svar

 

Hälften av de varor vi hittar i en vanlig livsmedelsaffär innehåller palmolja. Så hur ska vi tänka när vi handlar för att samtidigt värna om djur och natur? Nedan följer några frågor och svar som förhoppningsvis hjälper dig en bit på vägen.

 

Vad är palmolja?

Palmolja är en vegetabilisk olja som utvinns från oljepalmens frukter och fruktkärnor. Oljepalmen kommer ursprungligen från Afrika men odlas idag främst på plantager i Sydostasien. Indonesien står för 54 procent av världens palmoljeproduktion. Palmoljan spelar därför en viktig roll för Indonesiens ekonomiska utveckling.

Varför och till vad används palmolja?

Palmolja är den mest använda vegetabiliska oljan i världen. Det uppskattas att cirka 50 procent av alla varor i en livsmedelsbutik innehåller palmolja. Den används i allt från mat och kosmetika till rengöringsprodukter och ljus. I Sverige används ca 60 000 ton palmolja i livsmedel varje år. Den generella svenska användningen är ungefär dubbelt så stor.

Anledningen till palmoljans popularitet är främst att den är väldigt resurseffektiv. Det är relativt billigt att odla oljepalmer och de växer upp snabbt. Dessutom går det att utvinna mycket mer olja ur oljepalmens frukter och fruktkärnor än vad det gör med många andra vegetabiliska oljor. 

Varför är palmoljan en viktig fråga för Save the Orangutan?

Etablering av palmoljeplantager är den största orsaken till skogsskövling på Borneo och därmed det största hotet mot orangutangen. För att kunna anlägga en oljepalmsplantage krävs det att marken röjs. Sedan oljepalmen började odlas i Indonesien har stora regnskogsområden huggits ner för att ge plats åt plantagerna. Det gör att orangutangen trängs undan från sitt hem. I områden med många plantager styckas markerna upp och en orangutang kan isoleras på en liten skogsyta, utan möjlighet att hitta tillräckligt med föda eller en partner att para sig med. 

Ofta röjs plantagemarken genom så kallad svedjebruk där eld används. Tyvärr riskerar elden att sprida sig till intilliggande skog och orsaka omfattande bränder. Bränderna drabbar den trädlevande orangutangen hårt och de orsakar även stora utsläpp av koldioxid som är dåligt för vårt klimat.

Hur vet jag om det finns palmolja i de produkter jag köper?

Palmolja finns i ungefär hälften av alla produkter du hittar i en livsmedelsaffär. I allt från kosmetika till kakor och rengöringsmedel.

I livsmedel är det ganska enkelt att se i innehållsförteckningen om en produkt innehåller palmolja. Från och med december 2014 finns ett EU-beslut som kräver att det framgår av en produkts innehållsförteckning vilken typ av vegetabilisk olja den tillverkats med. I Sverige finns ett initiativ från branschorganisationen Livsmedelsföretagen om att alla deras medlemmar under 2015 ska uppnå kraven på enbart certifierad palmolja.

I andra produkter med många E-ämnen är det svårare att veta vad för produkt som finns bakom siffrorna. Och när det kommer till produkter så som kosmetika, hygienartiklar och rengöringsmedel är det också klurigt då innehållsförteckningen ofta består av olika former av syror. Palmitate och palmitic acid kan exempelvis komma från vegetabiliska oljor så som palmolja.  

Vad innebär RSPO-certifierad palmolja?

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) är en global organisation med medlemmar från både näringsliv, palmoljeproducenter och ideella organisationer. Deras vision är att förändra marknaden genom att göra hållbart producerad 

null

palmolja till normen. För att göra det har de satt upp principer och kriterier för att ställa krav på hur palmoljan produceras. Det finns fyra olika typer av RSPO-certifieringar med olika höga krav. Certifieringen anger ramar med hänsyn till miljö, medarbetare, användning av bekämpningsmedel och spårbarhet av palmolja. De två högsta typerna av certifiering – ”Segregated” och ”Identity Preserved” säkerställer att all olja kommer från enbart certifierade källor.

Är RSPO-certifierad palmolja hållbart?

Det har riktats kritik mot RSPO för att certifieringen inte ställer tillräckligt höga krav på producenterna. Save the Orangutan håller med om att RSPO inte är en tillräckligt hållbar certifiering. Det finns mycket som är positivt med RSPO-certifieringen, men kraven är inte så ambitiösa som man skulle kunna tro. Att flera parter har lyckats komma överens om en certifiering är dock ett viktigt steg i rätt riktning. Vi hoppas att kraven på producenterna kommer att bli hårdare i takt med att RSPO utvecklas. 

Ska vi helt bojkotta palmolja?

Save the Orangutan tror inte på bojkott av palmolja. Lyckligtvis sker det mycket i branschen och det finns produkter som innehåller certifierad palmolja. Förhoppningsvis kommer kraven på producenterna att öka i framtiden.

Produktion av palmolja är det idag mest resurseffektiva sättet att producera vegetabilisk olja på. Den har en mellan fyra och nio gånger så hög avkastning som någon annan olja. Om vi slutar använda palmolja måste den ersättas med något annat. Eftersom palmolja är en väldigt resurseffektiv produkt är det inte sannolikt att alternativet skulle vara mer hållbart än den palmoljeproduktion vi har idag. Så om du väljer en produkt med exempelvis raps- eller sojaolja kan den ha orsakat större skada (så som exempelvis skogsskövling) någon annanstans i världen.

Palmoljeproduktionen är dessutom en enormt viktig inkomstkälla för ett fattigt land som Indonesien. Att bojkotta palmolja helt och hållet skulle drabba Indonesiens redan väldigt fattiga befolkning hårt. Och fattigdom är ingen bra grund för en hållbar utveckling.

Varför rekommenderar Save the Orangutan RSPO?

Palmolja är idag en viktig råvara som det är svår att hitta likvärdiga alternativ till. Så trots att Save the Orangutan anser att det fortfarande finns mycket att utveckla med RSPO-certifieringen väljer vi ändå att rekommenderar RSPO då det just nu är det bästa sättet för konsumenten att stödja en positiv utveckling i palmoljeindustrin.

Hur många av orangutangerna på räddningscentret har hittats i plantager?

Ungefär 90 procent av de orangutanger som idag bor på räddninscentret Nyaru Mengeng på Borneo har hittats i nyanlagda plantager. Det rör sig nästan alltid om unga orangutanger som blivit skilda från sina mammor. De vuxna orangutangerna ses som skadedjur när de tvingas in på plantagerna i jakt på mat. Plantagearbetarena dödar då ibland mamman och tar tillfånga hennes unge. Ofta kontaktas räddningscentret av privatpersoner som antingen har tagit hem orangutangen som husdjur eller i bästa fall kontaktat myndigheterna.

Vad händer med den regnskog som redan är fälld?

Omkring en tredjedel av Borneos regnskog har försvunnit under perioden 1973-2010. Hälften har avverkats till fördel för palmoljan. Palmoljan skapar arbetstillfällen för miljontals människor i Indonesien. Det skulle därför inte vara hållbart att lägga ner de nuvarande plantagerna. Save the Orangutan arbetar istället för att det inte fälls ytterligare regnskog till fördel för plantager. Dessutom ska återplantering på områden som är övergivna eller förstörda prioriteras så att där med tiden återigen kan växa regnskog.

Är palmolja farligt för hälsan?

En orsak till att palmolja började användas var att industrin ville ha ett fett som kunde ersätta de delvis härdade fetter innehållandes transfett som användes tidigare.

Palmolja innehåller dock höga halter av mättat fett, vilket gjort att dess hälsoeffekter diskuterats. För höga halter av mättade fetter kan leda till ökade risker för hjärt-och kärlsjukdomar. Det finns dock ingen forskning som idag visar att palmolja är mer ohälsosamt än andra produkter med mycket mättat fett.

Vad kan du göra?

Välj produkter med certifierad palmolja. Ställ krav på producenterna att använda certifierad palmolja och be affärerna där du handlar att ta in produkter med certifierad palmolja. Att ställa krav på producenterna är en tydlig markering som förhoppningsvis leder till en allt mer hållbar palmoljeproduktion i framtiden. Det är bara genom att ställa krav som vi kan åstadkomma en förändring. 

 


Mer om RSPO

Läs mer om hållbar certifiering av palmolja på RSPO:s hemsida


Exempel på hur det kan se ut på innehållsförpackningen på livsmedel, både när det gäller företag som använder certifierad palmolja och inte. 

Om det bara står att en produkt innehåller palmolja/palmfett utan någon kommentar är denna palmolja med största sannolikhet inte certifierad. 


Vilken produkt står bakom E-numret?

Många produkter innehåller ämnen så som E434 och E495. Vad betyder det? För en vanlig konsument är det svårt att veta om dessa E-ämnen innehåller palmolja. Men på föreningen Äkta Varas hemsida finns en bra lista som kan vara till hjälp.  


Finns det palmolja i tandkrämen?

Vad betyder det när det står att tandkrämen innehåller Sodium Lauryl Sulfate? Är det palmolja? 

Förutom produkter där det tydligt står palmolja eller palmfett i innehållsförteckningen (det kan även står på engelska, palm oil kernel exempelvis) kan det finns palmolja i produkter där det står:

Cetyl alcohol, Cetyl palmitate, Elaeis guineensis, glyceryl stearet, Hydrated palm glycerides, octyl palmitate, Palmate, Palmitate, Palmolein, Palmityl alcohol, Palmitic acid, Palm stearine, Palmitoyl oxostearmide, Palmitoyl tetrapeptide, Sodium karnelate, Sodium laureth sulfate, Sodium lauryl sulfate, Sodium lauryl lactylate, Sodium lauryl sulfoacetate, Sodium isostearoyl lactylaye, Sodium dodecyl sulphate, Sodium karnelate, Stearic acid, Steareth.