2017-09-25

När den gröna lösningen är helt svart 

 

Nästan hälften av den palmolja som importeras till Europa används för att framställa biodiesel – med katastrofala konsekvenser för Borneos regnskog och världens sista orangutanger. 

 


Indonesien är världens största palmoljeproducent och producerar tillsammans med Malaysia nästan 90 procent av världens palmolja. Efterfrågan på palmolja växer snabbt, bland annat från Europa där den i stigande grad används för att framställa biodiesel. Därför expanderar oljepalmsplantagen hela tiden. Tyvärr sker detta på bekostnad av Borneos regnskog och dess unika invånare.

Palmoljeproduktionen går ut över Borneos regnskog

Under de senaste 40 åren har över 50 procent av Borneos regnskog skövlats, och det är främst anläggningen av oljepalmsplantager som driver denna avskogning av ett av jordens mest artrika ekosystem. Bara på Borneo har ett regnskogsområdesom motsvarar två gånger Västernorrlands läns storlek skövlats, och Indonesiens regering planerar att utöka palmoljeproduktionen med ett område om motsvarar cirka en tredjedel av Sveriges storlek före 2020. 

 

Borneos orangutang kan försvinna

Under 2016 förklarades Borneos orangutang kritiskt hotad av IUCN, eftersom 86 procent av beståndet beräknas ha försvunnit i slutet av 2025. Tyvärr lever världens sista orangutanger på de platser som också ägnar sig bäst för oljepalmsplantager. Orangutangen tycker bäst om låglandskog och torvmossor, och det är just här som de flesta oljepalmplantager anläggs av palmoljebolagen.

Europas användning av biodiesel driver efterfrågan

Palmolja är världens mest använda vegetabiliska olja på grund av dess många kvaliteter och billiga pris. Palmolja finns i en mängd varor på stormarknaderna som schampo, färdigrätter, kakor och rostad lök. Senast är det dock användningen av palmolja i biodiesel i Europa som har bidragit till att driva upp efterfrågan. Europa är världens näst största palmoljeimportör, och under 2014 användes 46 procent av den importerade palmoljan för att framställa biodiesel. En ökning med 606 procent sedan 2010.

Biodiesel av palmolja är inte klimatvänligt

I EU-lagstiftningen anses biodiesel vara koldioxidneutral, och för att stärka den gröna omställningen har EU ett mål om att 10 procent av bränslet år 2020 ska utgöras av biodiesel. Tyvärr är koldioxidutsläppen från biodiesel av palmolja tre gånger högre än vid användning av fossil diesel, om man räknar in skövlingen av regnskogen som äger rum för att producera palmoljan. Läs mer här >>