2017-03-05

Nästan 30 000 träd planterade på Borneo

Tack vare våra SOS Borneo-partners stöd fick vi under det sista kvartalet av 2016, när förhållandena för att plantera trädsticklingar var optimala, utplanterat nästan 30 000 nya träd i Mawas-området. Sticklingarna gror nu i marken och hjälper till att återställa ett regnskogshem för hundratals sällsynta och unika arter.

 
 

Exakt 28 886 sticklingar planterades ut i Mawas, där de nya träden täcker ett 26 hektar stort område. Därmed har mer än 40 000 trädsticklingar planterats ut tack vare våra SOS Borneo-partners stöd, och 36 hektar (motsvarande 360 000 m2 eller cirka 50 fotbollsplaner) ny regnskog spirar på Borneo.


Träden gynnar lokalsamhället

Sticklingarna har planterats ut av lokalbefolkningen, som under året har samlat in olika frön från den befintliga regnskogen i området. De utplanterade träden består av 12 olika trädslag. Cirka 54 procent av sticklingarna är fruktträd, och de resterande bidrar till att säkerställa en hög biologisk mångfald i den framtida regnskogen. Fruktträden gör att träden en dag kommer att kunna ge föda åt över 3 000 vilda orangutanger och många andra djur- och fågelarter som lever i området.

Sticklingarna gror i cirka sex månader i fem speciellt inrättade plantskolor för detta ändamål. När plantorna är cirka 30 centimeter höga planteras de ut med tre meters mellanrum av sex olika skogsgrupper, som också håller ett öga på dem i efterhand. Om ett träd inte klarar konkurrensen om solljuset med ormbunkarna, ersätts det av ett nytt träd. På detta sätt säkerställer vi att området så småningom kommer att bli en regnskog rik på biologisk mångfald.

Du kan läsa mer om vårt arbete med att skydda och återställa regnskogen här >>

Tusen tack för ditt stöd. Tack vare dig kan vi återplantera Borneos regnskog och säkra att öns helt unika djurarter också i framtiden har ett regnskogshem.


 


Viktigt orangutang-habitat

Save the Orangutans och BOS:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>