2018-01-18 

Albino orangutangen Alba får ett nytt regnskogshem

Förra året räddades världens hittills enda kända Albino orangutang. Med hjälp av bland annat svenskar, som donerade till Albas nya hem, håller vi just nu, tillsammans med vår partner BOS Foundation, på att färdigställa ett specialreservat åt Alba, där hon får sällskap av flera andra orangutanger.

 

Den 29 april 2017 lyckades vår partner, BOS Foundation, rädda en helt unik, albinovit orangutanghona i byn Tanggirang i centrala Kalimantan. Namnet ”Alba” kommer från det latinska ordet för ”vit” och valdes genom en namntävling som anordnades i maj 2017.

Sedan dess har hon fått omsorg och vård på orangutangcentret, Nyaru Menteng, som Save the Orangutan är den största givaren till. Det är därför med stor glädje att vi nu kan meddela att Alba är redo för nästa fas.

Vi är mycket nöjda med att Alba har visat stora framsteg medan hon har varit på centret och nu är redo att återvända till ett liv i frihet i regnskogen", förklarar Save the Orangutans generalsekreterare Hanne Gürtler, som besökte Alba i november och beskriver henne med följande ord: ”Hon är en väldigt nyfiken och självsäker orangutang, som lyckligtvis behöll några av hennes vilda drag trots att hon räddades från ett sorgligt liv som husdjur,” säger hon.

Framtida regnskogshem på en ö

Även om Alba har goda erfarenheter av livet i det vilda gör hennes albinotillstånd henne till ett väldigt speciellt fall som kräver en skräddarsydd rehabiliteringsstrategi. Enligt den riskanalys vi har gjort räcker det inte med en vanlig förflyttning för att skydda henne. Symptomen på hennes albinotillstånd – det vill säga bristen på pigment, melanin, i päls och hud – kan leda till hälsoproblem som till exempel dålig syn och hörsel och hudcancer, vilket gör henne mer utsatt för såväl jägare som rovdjur.

 

För att säkerställa att Alba kan leva ett fritt och meningsfullt liv har vi skapat ett hem åt henne på en ö i regnskogen, som omfattar tio hektar skogbevuxen mark, där hon kan leva fritt i ett naturligt habitat, samtidigt som hon är skyddad från hot från människan.

Vi har slutfört merparten av byggnadsarbetena på ön, men behöver fortfarande lite mer tid för att se till att ön är trygg och säker, och räknar med att Alba kan flytta till sitt nya hem någon gång i mitten på året, förmodligen i juni månad. Alba placeras på ön tillsammans med tre andra orangutanger – Radmala (fyraårig hona), Kika (sexårig hona) och Unyu (fyraårig hanne) – som alla har fått lära känna Alba och byggt en bra relation med henne. Samtliga orangutanger uppvisar en viss grad av vilt beteende och kategoriseras som halvvilda.

När Alba och de andra orangutangerna har anlänt till ön kommer de att övervakas och vaktas på heltid av personal som patrullerar öarna och samlar in data om orangutangernas beteende. Dessutom ska vår personal registrera vilka orangutanger som iakttas vid matningsplattformar, där tillskottsfoder läggs ut morgon och kväll – i ett dagligt register.

Illegal djurhandeln är ett stort problem

Albas tråkiga historia - att fångas i regnskogen för att sedan hållas som husdjur- är tyvärr inte enastående. Det uppskattas att upp till 500 orangutanger varje år handlas på den svarta marknaden och att upp till fyra gånger fler orangutanger dör i fångstprocessen.

Den olagliga handeln med orangutanger dödar tusentals orangutanger och det är viktigt att förhindra det såväl som att hjälpa orangutanger som Alba som redan har fångats

Enligt internationell och indonesisk lagstiftning är det olagligt att hålla orangutanger som husdjur eftersom de är kritiskt hotade.

Borneos orangutangers status ändrades år 2016 från "hotad" till "akut hotad" på IUCN lista över hotade arter, eftersom det förväntas att 86 procent av Borneos population av orangutanger kommer att försvinna innan år 2025 på grund av avskogning och olaglig handel.


Genom att symboliskt adoptera en orangutang stödjer du vårt rehabiliteringsarbete. Adoptera en orangutang här >>


 

Hölls fången i en bur

Alba befriades från en familj som i ett par dagar hade hållit henne som husdjur. Läs mer om räddningsaktionen här>>


Adoption av orangutanger

Genom vår samarbetspartner BOS Foundation gör Save the Orangutan det möjligt för orangutanger som vuxit up i fångenskap att återvända till det fria.

På räddningscentret Nyaru Menteng tränas orangutangerna i de färdigheter som krävs för att kunna klara sig på egen hand i regnskogen.

Adoptera en orangutang och hjälp den på sin väg tillbaka till regnskogen! 
Läs mer om våra orangutanger här >>


Fakta om orangutanger

Livsmiljöer: Orangutangen lever bara på Sumatra och Borneo. Orangutangen är den enda människoapan som lever utanför Afrika.

Population: Siffran i den senaste beräkningen från 2004 uppgår till 104 000 – men populationen tros dock vara något lägre idag. Under sommaren 2016 förklarades Borneos orangutang kritiskt hotad av IUCN, då man i en ny undersökning uppskattade att cirka 86 procent av orangutangerna kommer att försvinna under perioden 1973 till 2025.

Reproduktion: Orangutangen är det däggdjur i världen som har längst tid mellan födslar – det kan ta mellan 6 till 8 år innan honan blir gravid igen. Dessutom är ungen också beroende av mamman i upp till 6–8 år.

Ålder: En orangutang kan bli upp till 45 år i naturen, men över 60 år i fångenskap.