2015-01-20

Indonesiens president om regnskogsskövlingen:
”Det måste stoppas!”

Indonesiens nytillträdde president, Joko Widodo, kommer med historiska uttalanden kring skövlingen av landets regnskog under hans besök i en landsby på Sumatra.

”Om de (palmoljeföretagen) verkligen förstör vårt ekosystem på grund av deras monokultur-plantager, så måste de avskaffas. Det måste stoppas! Vi kan inte

Palmolja

tillåta att vår tropiska regnskog försvinner på grund av monokultur-plantager, som till exempel oljepalm” Så citeras Indonesiens nya president i flera internationella medier. Det överraskande uttalet ägde rum under ett besök hos en landsby i ett särskilt utsatt område av den indonesiska ön Sumatra. Utöver Borneo är Sumatra det enda stället på jorden där det fortfarande lever vilda orangutanger.

Avskogning och dränering

Joko Widodo eller Jokowi som han kallas i folkmun, har suttit som president i Indonesien sedan den 20e oktober 2014 och har redan under sin valkampanj visat vilja för förändring och reformer. Lokalbefolkningen i landsbyn Sungai Tobor

Skogsbrand

i Riau-provinsen på Sumatra hade bjudit in Widodo på besök så att han, med egna ögon kunde se konsekvenserna av avskogningen och dräneringen av torvmossarna. Provinsen Riau är precis som resten av Sumatra och ön Borneo starkt präglat av skogsbränder eftersom att torvmosseskogen dränerats i förbindelse med plantageanläggning och röjs med hjälp av öppen eld.

Lokalsamhället förvaltar miljövänligt

Under besöket deltog presidenten i landsbyns anläggning av en fördämning som

ska stoppa dräneringen av torvmosseskogen och således motverka de ödeläggande och de kraftigt förödande skogsbränderna. ”Torvmosseskogens betydelse kan inte undervärderas. Den måste och ska skyddas, eftersom att de utgör ett mycket unikt ekosystem”, löd Widodos kommentar, som på samma plats lovade att genomgå palmoljeindustrins tillåtelse till dränering av områden sådana som Riau. ”Denna dämning är riktigt bra och borde göras permanent. Det är bäst för torvmossen om den förvaltas av lokalsamhället (…) Lokalsamhällets förvaltning är vanligtvis miljövänlig (…)” löd beskedet från landets nya president.

Save the orangutan hoppas på reella handlingar

Save the Orangutan stödjer landsbyar som Sungai Tobor genom att säkra deras rätt till att förvalta egna områden på Borneo. Marie Sigvardt som leder projekt i torvmosse-skogsområdet Mawas är överraskad och glad över nyheten om Widodo: ”Uttalandena är otroligt positiva och tillkännager en ny politisk vilja till att ta tag i oljepalmproblematiken”, säger hon. ”Förhoppningsvis kommer det att leda till reella handlingar som kan sätta ett stopp för den massiva kostnaden industrin har på skogen och orangutangerna”

Indonesien röjer mera regnskog än något annat land i världen, inkluderat både Congo och Brasilien. På grund av de massiva skogsbränderna kopplade till avskogningen är Indonesien en av världens största utsläppare av CO2. Studier visar att 60 % av utsläppen härstammar från fällning och dränering av torvmosseområden. Joko Widodo representerade Indonesien vid FNs klimatförhandlingar, COP 20 som inleddes i Peru under december 2014.

Huvudkälla: The Guardian 27e november 2014 >>

Läs om Save the Orangutans samhällsutvecklingsarbete >>

Läs om Save the Orangutans regnskogsbevarande arbete >>

Läs mer om palmolja >>