Hjälp att förebygga och bekämpa bränderna på Borneo!

 

5 september 2019

Borneos regnskog står i lågor och hotar tusentals orangutanger


Skogsbränderna har härjat på Borneo sedan slutet av juli. För några veckor sedan kom det ett par dagars regn, vilket satte stopp för de värsta bränderna och minskade antalet synliga hotspots (bränder).


Men bränder i torvmosseskogen är svåra att kontrollera och kartlägga. Avverkning av regnskog samt uppbyggda dräneringskanaler förstör torven och dess naturliga vattenreglering. Den uttorkade torven är lättantändlig och elden är svår att släcka, eftersom den kan omärkbart brinna under torven under långa perioder för att sedan plötsligt börja brinna ovan marken. Detta gör brandbekämpningsarbetet mycket utmanande.


Flera av de största kvarvarande populationerna av vilda orangutanger lever i torvmosseskog, även i Mawas på ett område som heter Tuanan, där kraftiga bränder tyvärr härjar just nu.


Situationen på Borneo är fruktad att bli värre än år 2015, då tusentals bränder härjade och brände ner 2 miljoner hektar skog. Detta fick dödliga konsekvenser och kallades 2000-talets största miljökatastrof. Många orangutanger fångades i lågorna eller hamnade i alltför små skogsområden utan tillräckligt med mat. Den omfattande röken orsakade också andningsproblem för miljoner av människor såväl som för orangutangerna.


Just nu arbetar våra lokala partners intensivt för att släcka och förhindra att bränderna sprids. Stora insatser krävs om katastrofala konsekvenser för orangutangerna, liksom andra djur och människor, ska kunna förhindras.


Men teamen behöver pengar för släckningsarbetet. De många bränder som härjat i området, bland annat branden nära Nyaru Menteng rehabiliteringscentret, har kostat BOS Foundation mycket av deras redan knappa budget. Så vi behöver desperat din hjälp för att fortsätta de intensiva insatserna.


Varje krona räknas och du kan bidra via 

Swish 123 607 13 02 

eller genom att använda formuläret här på sidan. 

Det går även utmärkt att skänka ditt bidrag via bankbetalning. Det gör du via 
Bankgiro: 900-1421 eller Plusgiro: 900142-1. Skriv "Brand" i meddelandefältet. 


Alla bidrag gör skillnad, stora som små. Tusen tack för ditt stöd!